Universiteit van Amsterdam

Werkgevers in Spanje en Maleisië hebben goede toegang tot arbeidsmigranten


dinsdag 11 mei 2010, 10:00 uur


Promotie

Mw. B. Garcés-Mascareñas/ Sociologie
Markets, Citizenship and Rights. State Regulation of Labour Migration in Malaysia and Spain

De nationale regelgeving rond arbeidsmigratie lijkt te kampen met een dubbel dilemma. De markt vraagt aan de ene kant om een beleid van open grenzen om in de benodigde arbeidsmigranten te kunnen voorzien. Burgerschap lijkt daarentegen gebaat bij een bepaalde mate van afsluiting van buiten. Aan de andere kant lijken burger- en mensenrechten de capaciteit van de staat te ondermijnen om buitenlanders die eenmaal in het land zijn buiten te sluiten. Blanca Garcés-Mascareñas analyseerde het dubbele dilemma tussen markt, burgerschap en recht door stil te staan bij de manier waarop Maleisië en Spanje hebben gereageerd op de vraag naar buitenlandse arbeid. In welke mate reageren staten, liberaal en niet liberaal, verschillend op dezelfde vraag naar buitenlands beleid? Garcés-Mascareñas concludeert dat Spanje en Maleisië meer op elkaar lijken dan verwacht, ook al staan ze voor twee verschillende modellen van migratiebeleid. In zowel Spanje en Maleisië overwon de markt: werkgevers kregen zo veel arbeidsmigranten als ze wilden. De staat en haar migratiebeleid produceren zelf volgens Garcés-Mascareñas onregelmatige migratie. Ze concludeert bovendien dat de illegaliteit van migranten verschillende betekenissen en gevolgen heeft afhankelijk van de nationale context.


Promotor

dhr. prof. dr. M.J.A. Penninx en dhr. prof. dr. mr. C.A. Groenendijk (RUN)


Locatie

Agnietenkapel Oudezijds Voorburgwal 231
1012 EZ Amsterdam

Deelname

Toegang vrij
Universiteit van Amsterdam