Gemeente Hulst

Interactieve mediabus politiek archief bezoekt Hulst en Terneuzen

Interactieve mediabus politiek archief bezoekt Hulst en Terneuzen

Op 11 mei 2010 brengt de interactieve mediabus politiek archief een bezoek aan Hulst en Terneuzen

INTERACTIEVE MEDIABUS POLITIEK ARCHIEF BEZOEKT HULST EN TERNEUZEN

Als eerste lokale overheden in Nederland, verwelkomen dinsdag 11 mei 2010 de gemeenten Hulst en Terneuzen de geavanceerde interactieve mediabus van Politiek Archief. In de 2 gemeenten kunnen onder meer gemeenteraadsleden, ambtenaren, maatschappelijke organisaties etc. kennismaken met het digitale instrumentarium van politiekarchief.nl, audiovisuele registratie van belangrijke bijeenkomsten en het interactief gebruik van sociale media.

Deze bijeenkomsten zijn direct te volgen via internet onder meer via www.politiekarchief.nl en www.griffiers.nl. Ook circa 150 andere gemeenten zenden via hun eigen in- en externe webkanalen deze bijeenkomsten in Hulst en Terneuzen direct uit.

Het is voor iedereen mogelijk de geavanceerde interactieve mediabus van Politiek Archief te komen bekijken.

Het programma van de bus van politiekarchief.nl ziet er als volgt uit:

Stadhuis Hulst: 09.30 uur tot en met 12.30 uur

Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen: 13.30 uur tot en met 14-30 uur

Stadhuis Terneuzen: 15.00 uur tot en met 18.00 uur

Op maandag 10 mei 2010 nemen de burgemeesters van Hulst en Terneuzen, samen met de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet, de bus in gebruik. Het in gebruik nemen van de bus vindt plaats in Den Haag en wel om 13.30 uur. Ook deze bijeenkomst is onder meer direct te volgen via www.politiekarchief en www.griffiers.nl

Tijdens het bezoek aan Den Haag maken de gemeenten Hulst en Terneuzen van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de items die belangrijk zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling in de regio Zeeuws-Vlaanderen.

Politiek Archief is het grootste gedigitaliseerde audiovisuele archief van lokale- en regionale overheden (onder meer van Hulst, Sluis en Terneuzen) in Europa. Online gepubliceerde audio- en videovergaderingen van bijna 200 decentrale overheidsinstellingen zijn op de site http://www.politiekarchief.nl beschikbaar en eenvoudig doorzoekbaar. Wekelijks worden honderden nieuwe audiovisuele verslagen aan dit archief toegevoegd. Het gebruik ervan is kosteloos.

Streaming

De bus van Politiek Archief is uitgerust met de modernste digitale mediatechnologieën. Zo kunnen er audiovisuele uitzendingen direct - dus live - via internet worden uitgezonden (streaming). De uitzendingen kunnen later op elk willekeurig tijdstip via onder meer de website van politiekarchief.nl worden teruggekeken. Doel: de afstand tussen burger en hun bestuurlijke vertegenwoordigers verkleinen (e-participatie) en het versterken van de directe communicatielijnen tussen lokale/regionale politici en hun kiezers. Daarnaast wil Politiek Archief decentrale overheden informeren over nieuwe gedigitaliseerde informatietechnologieën die, mits goed ingezet, kunnen resulteren in meer service voor (kritische) burgers tegen lagere kosten.

Pro-actieve dienstverlening gemeenten
In de komende jaren vragen burgers en de centrale overheid, onder meer door de vergrijzing, steeds meer diensten van lokale overheden. Dit resulteert in extra uitgaven, terwijl in de praktijk gemeenten en provincies worden geconfronteerd met (sterk) dalende inkomsten. Als gemeenten intern hun beleid niet tijdig aanpassen, worden ze geconfronteerd met onrealistische uitdagingen.