Senternovem

11-05-2010 |

Food - Call 2011 open voor "Biological Resources in Agriculture"

De OECD, de internationale organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, heeft een klein programma voor het stimuleren van internationaal onderzoek.

Binnen dit programma is er een call open voor onderzoek in de agrifood sector. Binnen het thema "Biological Resources in Agriculture" zijn drie subthema's gedefinieerd waarbinnen voorstellen ingediend kunnen worden:

1. The natural resources challenge

2. Sustainability in practice

3. The food chain

Het OECD programma kent twee financieringsvormen.

A. Research fellowships
Een beurs bestaat uit reiskosten en een onkostenvergoeding voor een kort onderzoek van 6 tot 26 weken in een andere OECD-lidstaat. De kosten van een retour ticket van uw huidige woonplaats naar het land van de host instelling worden vergoed. Daarnaast is er een onkostenvergoeding van 400 of 450 euro plus een lump sum bedrag van 165 euro aan het eind van uw onderzoeksstage.

B: Sponsorships van conferenties
Een beurs bestaat uit een bijdrage voor sprekers uit OECD-lidstaten op een wetenschappelijk relevante conferentie voor een van de thema's plus een bijdrage van 3.050 euro voor het drukken van de proceedings van deze conferentie.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren kunt u terecht op de website van de OECD. Hier vindt u ook informatie over de resultaten van afgelopen jaar. Dit is erg nuttig om in te schatten of uw idee mogelijk in aanmerking komt voor financiering.

De deadline voor de Research Fellowships voor 2011 is 5 september 2010. Aanvragen voor Sponsorships van conferenties voor 2011 moeten uiterlijk 15 september 2010 ingediend worden bij de OECD. Wijzigingsdatum |

11-05-2010