NEN


RI&E kleine werkgever gemakkelijker

dinsdag 11 mei 2010, 11:58

Werkgevers moeten in hun bedrijf een risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E) uitvoeren. Het liefst volgens de OHSAS 18001 Eisen voor een arbomanagementsysteem. Op basis van de RI&E worden de nodige maatregelen getroffen om ongevallen te voorkomen.

Werkgevers met maximaal 25 werknemers kunnen vanaf 1 januari 2011 afzien van een deskundige bij het opstellen en evalueren van risico's in hun bedrijf. Dat mag echter alleen als zij gebruik maken van een erkend systeem voor Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E) van hun branche. Vanaf 1 januari 2011 moeten werknemers ook de risicoinventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien. Demissionair minister Donner heeft hiervoor een voorstel gedaan aan de ministerraad en die heeft ingestemd met een hiervoor bestemd wetsvoorstel. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Lastenverlaging
De vereenvoudiging van de risicoinventarisatie moet de administratieve lasten voor kleine werkgevers verlagen. Bedrijven die gebruik maken van een standaard model voor de opzet van een risicoinventarisatie, zoals die bijvoorbeeld in een CAO is opgenomen, behoeven geen toetsing meer te laten uitvoeren door een deskundige.

RI&E en BHV
Op basis van de RI&E moeten dus de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen, door middel van de inrichting van een BHV. Gaat het mis, dan wordt de bedrijfshulpverlening (BHV) ingezet. Dit betekent dat er een vertaalslag moet worden gemaakt van de RI&E naar de operationele BHV-organisatie. Omdat dit niet eenvoudig is heeft NEN een document opgesteld waarin de drie punten preventie, BHV-plan en de BHV-organisatie worden uitgelegd. Klik hier voor dit document. Zie ook de NEN-special BHV voor alle ins en outs met betrekking tot de bedrijfshulpverlening.

Meer informatie
Wilt u meer weten over bedrijfshulpverlening en normalisatie, neem dan contact op met ir. Mirjam A. van der Gugten, tel. (015) 2690230, e-mail: arbeid@nen.nl
zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NEN 4000:2008 nl (Norm) NTA 8050:2007 nl (Norm) OHSAS 18001:2007 nl (Norm) NEN Arbomail (Publicatie)