Socialistische Partij

Weg van de Toekomst. Aanwinst voor Oss


11-05-2010 *

Het bestemmingsplan voor de N329, voor Ossenaren de 'Noord-Zuid' en voor de provincie 'De weg van de Toekomst' is klaar. Zodra de aanbesteding rond is en de laatste strookjes grond zijn verworven kan de schop in de grond. Als het meezit dit najaar al.

De SP is heel tevreden over het plan.Het wordt een mooie weg, een veilige weg, een weg waar je vlot kunt doorrijden en een stillere weg. Kortom een aanwinst voor Oss

Bovendien kost deze weg de gemeente relatief weinig geld. Door de vele subsidies betalen provincie en Rijk samen 63 % van de kosten. Het restant, 30 miljoen euro, is voor het grootste deel bij elkaar gespaard door de kopers van bouwgrond op de bedrijventerreinen. Per m2 wordt 25,50 euro in een speciale pot gestort. Dat levert 22 miljoen op. Het restant, 8 miljoen, komt uit de gemeentekas. Dat is 10 % van de totale kosten van de weg.

Mooi en veilig

Het wordt zondermeer een mooie weg. Kijk maar op http://www.n329wegvandetoekomst.nl/. En de weg wordt een stuk veiliger dan nu. Dat komt vooral doordat over bijna de hele lengte gescheiden rijbanen komen. En doordat de spoorkruising en de kruising bij de Woonboulevard komen te vervallen. Daar komen tunnels. Ook voor fietsers en voetgangers worden op drie plaatsen de stoplichten vervangen door breed uitlopende tunnels.

Stil en snel
Door het vervallen van de stoplichten bij het spoor en de Woonboulevard kan er straks vlot worden doorgereden. En de weg wordt stiller doordat een nieuw soort geluidsarm afalt wordt gebruikt. Er komt een flinke geluidswal bij de Adelaar en de bellen bij de spoorwegovergang komen te vervallen.

De toekomst
Voor de SP is de klus trouwens nog niet klaar. Het goederenspoorlijntje naar Elzenburg is opnieuw in gebruik genomen en dat veroorzaakt behoorlijk overlast. Dat moet écht minder. Daar gaan we mee aan de slag. Maar de Weg van de Toekomst hebben we binnen. Een weg waar Oss trots op kan zijn.