Provincie Friesland

PERSBESLUITENLIJST

Het College van Gedeputeerde Staten heeft op
11 mei 2010 het volgende besloten:

Mededelingen
Gedeputeerde Staten hebben de besluitenlijst van de GS-vergadering van 27 april 2010 vastgesteld.
Besluitenlijst beschikbaar


1. Samenwerkingsovereenkomst elektrisch vervoer De provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, Alliander, Essent New Energy, Energy Valley en de NHL hebben de intentie om samen te werken op het gebied van elektrische mobiliteit. Deze partijen willen elektrisch vervoer in Fryslân verder uitbouwen: meer auto's, boten, scooters en fietsen op elektriciteit, een goede infrastructuur van oplaadpunten en nieuwe bedrijvigheid rondom elektrische mobiliteit. Het is de bedoeling om voor de zomer een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen voor de periode 2010 ­ 2012. De provincie Fryslân draagt voor deze periode 265.000 euro bij. De totale kosten zijn 1.060.000 euro.


2. Opknappen Stevenshoek bij Langweer
De gemeente Skarsterlân krijgt subsidie om het openbare gebied aan de Stevenshoek op te knappen. Dat gebeurt in samenhang met private plannen om Hotel De Wielen, gevestigd ineen voormalige melkfabriek, grondig te gaan verbouwen. De totale kosten van het project bedragen 540.000, waarvan de provincie 180.000 voor rekening neemt. Eerder al werd in het kader van het Friese Merenproject de waterkant aantrekkelijker gemaakt, nu volgt de rest van de openbare ruimte. De investeringen in het hotel maken geen deel uit van de werkzaamheden die de gemeente zal uitvoeren.


3. Nieuw jasje bedrijfsterrein Hogedijken in Dokkum De provincie Fryslân stelt 400.000 beschikbaar om het bedrijfsterrein Hogedijken in Dokkum te verbeteren. Door stadsuitbreiding en de sluiting van twee grote bedrijven is er behoefte om het Noordelijke deel van dit terrein geschikt te maken voor lichte bedrijvigheid en kantoorfuncties, winkels en vrijetijdsvoorzieningen. Om de vestigingscondities te verbeteren, zal de infrastructuur worden aangepakt, inclusief parkeervoorzieningen en openbaar groen. De totale kosten van deze herstructurering bedragen 1,8 miljoen.