Oranjewoud


Eén handhavingbeleidsplan voor 5 waterschappen!

Ook de waterschappen worden geconfronteerd met wijzigingen in de Wet- en regelgeving vanuit Den Haag, maar vooral ook vanuit Brussel. De waterschappen staan momenteel volop in de publiciteit (nut en noodzaakdiscussies). Mede daardoor is Oranjewoud gevraagd om het handhavingbeleidsplan te schrijven voor de vijf waterschappen in het stroomgebied Rijn-Oost. Deze stroomgebiedsindeling is tevens een opmaat naar verdere toekomstige samenwerking en kostenbesparingstrajecten.

Het betreft de volgende waterschappen:

1. Groot Salland (Zwolle)

2. Rijn en IJssel (Doetinchem)

3. Velt en Vecht (Coevorden)

4. Reest en Wieden (Meppel)

5. Regge en Dinkel (Almelo)

Het plan wordt algemeen geldend voor de vijf participanten, maar biedt specifieke uitwerkingen per waterschap.

De offertefase was in zware concurrentie met andere bureaus. De doorslag voor Oranjewoud was de ervaring op het gebied van handhavingsbeleid en het thema water.