Gemeente Venray


11 mei 2010

Extra parkeerterrein en fietsstallingen vormen tussenfase in plannen

Gemeente investeert in stationsomgeving

De gemeente Venray gaat op korte termijn de belangrijkste problemen rond het NS-station in Oostrum aanpakken. Er komen onder meer 50 parkeerplaatsen bij en 500 fietsklemmen. Ook komen er extra bushaltes en krijgt de Stationsweg fietsstroken.

Dat hebben Burgemeester en Wethouders besloten. Het besluit is het startsein voor operatie die vóór de Floriade klaar moet zijn. Het project bestaat naast het opknappen van de stationsomgeving uit het veiliger maken van het gebied en uit het verbeteren en veiliger maken van de spoorlijn Roermond-Nijmegen (Maaslijn). Voor de werkzaamheden vraagt het college de gemeenteraad een krediet van EUR 1,35 miljoen. Partners in het project zijn ProRail, de provincie Limburg, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en vervoerder Veolia. Ook zij dragen bij in de kosten.

De parkeerplaats wordt aangelegd op de bestaande loswal aan de oostzijde van het station. De ontsluiting loopt via een aan te leggen weg vanaf de Mgr. Hanssenstraat. Een voetgangersbrug zorgt ervoor dat autopassagiers veilig kunnen oversteken naar het station. Om geluidoverlast voor direct omwonenden te beperken, plaatst de gemeente een schutting langs het parkeerterrein.

Tussenfase

Bij het pakket maatregelen gaat het om een tussenfase in de ontwikkeling van de stationsomgeving. Over het opknappen van het gebied wordt al langer gedacht en gesproken. In 2009 kwam het thema aan de orde tijdens een symposium en enkele informatieavonden. Tijdens die bijeenkomsten is steeds gesproken over een groter project, inclusief verplaatsing van het busstation en de bouw van woningen en kantoren.

Door de recessie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen heeft het college besloten een tussenfase in te lassen. Wethouder Ike Busser (Integrale Veiligheid) licht het besluit toe: "Dat besluit is mede genomen omdat op dit moment andere partijen bereid zijn te investeren in het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om ProRail, die extra fietsklemmen wil aanbrengen en EUR 300.000,- uittrekt om het verblijf op het station voor reizigers te verbeteren. Als de gemeente nu niet meedoet, gaat die trein voorbij". aldus Busser.

Het inlassen van een tussenfase betekent niet dat het eindplaatje uit beeld is, maar onbekend is hoe dat er uit ziet en wanneer het klaar is.