Gemeente Geldermalsen

Informatieavond herinrichting Marktplein Geldermalsen

Het eerste uitvoeringsproject van het Masterplan Centrum Geldermalsen krijgt vorm. Informatieavond is op 17 mei voor bewoners en 19 mei voor ondernemers.
Al geruime tijd is gemeente bezig met de voorbereidingen voor herinrichting van het Marktplein in Geldermalsen. Een eerste ontwerp hiervoor is besproken met de klankbordgroepen voor ondernemers en bewoners en ook tijdens de brede informatieavond over het Masterplan Centrum Geldermalsen was er gelegenheid op dit ontwerp te reageren. Deze eerste informatie- en communicatieronde heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Er ligt nu een tweede - nog steeds voorlopig - ontwerp wat onlangs door het college van burgemeester en wethouders voor overleg met alle belanghebbende en belangstellende bewoners en ondernemers (inclusief de leden van de beide klankbordgroepen) is vrijgegeven.

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over het aangepaste voorlopig ontwerp. Na een toelichting op het ontwerp van stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons door de projectmanager, is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Wij hechten eraan u erop attent te maken dat in deze fase van planvorming nog slechts in beperkte mate wijzigingen kunnen meegenomen bij de opstelling van het definitief ontwerp wat als basis zal dienen voor de aanbesteding van dit project.

De informatieavond vindt voor verschillende doelgroepen op twee avonden plaats:

* 17 mei 2010 voor bewoners

* 19 mei 2010 voor ondernemers

Beide avonden wordt gestart om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen. De avonden staan onder leiding van de projectmanager van het Centrumplan, de heer Stan Engels.
---

Openingstijden Klantencontactcentrum

Gemeentehuis Geldermalsen
Post: Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
Bezoek: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen
Telefoon: (0345) 586 611
e-mail: info@geldermalsen.nl
Fax: (0345) 573 258