De GeoWeek is van start gegaan

17/05/2010 14:33

KNAG

Zelf grondboringen doen, zelf landmeten en een kaart maken. Of zien hoe een sondeerwagen werkt, hoe je bodemmonsters neemt en werkt met geografische informatiesystemen en GPS. Dit doen leerlingen onder begeleiding van professionals tijdens de GeoWeek.

De GeoWeek is voor de vierde keer van start. In de week van 17 tot en met 21 mei 2010 gaan leerlingen tussen 10 en 15 jaar op expeditie of ontvangen een 'geoprof'. Professionals geven tientallen gastlessen in de klas en meer dan duizend leerlingen gaan buiten de school, op bezoek bij bedrijven en instellingen om te ontdekken wat er allemaal gedaan kan worden met 'geo'. Het thema bodem staat dit jaar centraal, het 'zelf doen' van leerlingen staat voorop.

De GeoWeek is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) samen met een veertigtal organisaties om binnen het vak aardrijkskunde praktisch aan te sluiten bij de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen en één van de grootste groeibranches wereldwijd: de geosector. Door leerlingen kennis te laten maken met duurzame ontwikkeling van de ondergrond, gebruik te laten maken van nieuwe technieken, zoals GPS en GIS en zichtbaar te maken welke beroepsmogelijkheden er in deze sector zijn, wil het KNAG docenten extra ondersteunen.

http://www.geoweek.nl