Ingezonden persbericht


PersberichtNederlanders verlangen naar positieve sfeer in samenleving

MijnideevoorNederland gestart door burger aan het woord te laten

Den Haag, 17 mei 2010 - Een grote groep Nederlanders (43%) is pessimistisch over de sfeer in de samenleving en slechts een minderheid (14%) is optimistisch. De bevolking vindt in grote meerderheid (85%) dat Nederlanders vaak klagen. Dat is de uitkomst van onderzoek van Motivaction, dat vanavond is gepresenteerd tijdens de kick off bijeenkomst van MijnideevoorNederland.nl.

MijnideevoorNederland is een intiatief van de community Iedereen Elke Dag Plezier, de grootste social media groep op LinkedIn in Nederland. Het initiatief wil in korte tijd meer dan 100.000 wensen en ideeën verzamelen, en die overbrengen op de samenleving. Met dit ideeënplatform kunnen opvoeders, leraren, journalisten, studenten en natuurlijk ook politici zich volop laten inspireren. De ideeën gaan in elk geval uit van een positieve houding: MijnideevoorNederland, en ook IEDP keren zich tegen negativisme.

De overgrote meerderheid (93%) zou volgens het Motivaction onderzoek graag willen dat de sfeer in de samenleving positiever wordt. Van deze groep ziet 43% een rol voor zichzelf weggelegd in de eigen omgeving om de sfeer te verbeteren, en ziet 30% geen rol voor zichzelf weggelegd. Degenen die een rol voor zichzelf weggelegd zien, noemen vooral minder klagen, positief in het leven staan, respect en vriendelijkheid als onderwerpen die men zelf in de eigen omgeving zou willen verbeteren. Dat wil men concreet doen door positief in het leven te staan, te beginnen bij jezelf, vriendelijk te zijn, contact te leggen en interesse te tonen.
Ingezonden persbericht