Middelburg herdenkt `Het Vergeten Bombardement'


MIDDELBURG, 20100121 -- Het is 17 mei 2010 precies 70 jaar geleden dat grote delen van de Middelburgse binnenstad werden verwoest door brand als gevolg van een Duits bombardement. In de week van 17 mei 2010 zijn er allerlei activiteiten in Middelburg om de herdenking breed onder de aandacht te brengen.

Programma
Er staan uiteenlopende activiteiten op het programma voor de herdenking, zoals een tweetal exposities en multimedia tentoonstelling De Bunker, een wetenschappelijk symposium, een speciale stadswandeling langs getroffen locaties en een theaterstuk van Zeelandia op drie verschillende locaties in de binnenstad.
Met een kranslegging, een ooggetuigenbijeenkomst en de officiële opening van de expositie in het Stadhuis op 17 mei gaat de herdenkingsweek van start.

Boek: Middelburg 17 mei 1940, het vergeten bombardement
In mei 2010 verschijnt er een boek over het bombardement gebaseerd op nieuw onderzoek in buitenlandse archieven. Auteurs zijn de historici Peter Sijnke, Tobias van Gent, Victor Laurentius, Koos Bosma en Anneke van Waarden-Koets.

Oproep ooggetuigen
Voor een speciale bijeenkomst voor ooggetuigen op 17 mei is de organisatie op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van het bombardement in 1940. Tijdens die bijeenkomst in de burgerzaal van het Stadhuis aan de Markt krijgen burgemeester Schouwenaar, de zoon van de toenmalige burgemeester Van Walré de Bordes en alle aanwezigen de eerste exemplaren van de speciale stadswandeling langs getroffen locaties overhandigd. Belangstellenden kunnen zich tot 10 mei aanmelden via de website www.vergetenbombardementmiddelburg.nl of contact opnemen met Gemeente Middelburg, Grace Thumann, Antwoordnummer 73, 4330 WB Middelburg, g.thumann@middelburg.nl, (0118) - 675530.

Initiatief
De herdenking van `Het Vergeten Bombardement' is een initiatief van de Adriaan van Westreenen Stichting. De heer C.J.P. van Westreenen, oprichter van deze stichting, heeft het bombardement op Middelburg zelf meegemaakt. Hij is zoon van de toenmalige directeur van de Amsterdamsche Bank aan de Lange Noordstraat. De organisatie van de herdenking is in handen van het Zeeuws Archief en de gemeente Middelburg.

Meer informatie
Op de website www.vergetenbombardementmiddelburg.nl staat informatie over het strijdtoneel in Nederland en Zeeland, het bombardement en de wederopbouw. Hier vinden belangstellenden ook beeldmateriaal, het programma en interessante links.

Zeeuws Archief