Ingezonden persbericht


Krappe meerderheid ouders in kleine peiling voor verlengen schooljaar

Staatssecretaris praat voor haar beurt over schoolvakantie

Met een kleine peiling onder 450 ouders probeert staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA) het debat over het schooljaar in het voortgezet onderwijs nog snel naar haar hand te zetten. Daarmee praat ze voor haar beurt. Een meerderheid van de Kamer vindt de schoolvakantie een zaak van het onderwijs zelf. De medezeggenschap moet hier volgens hen afspraken over maken. AOb-voorzitter Walter Dresscher: "Leerlingen hebben recht op minder lesuitval, dan is het gelijk niet meer nodig ze hun vakantie af te pakken. En trouwens, de staatssecretaris gaat hier niet over, zeker nu niet meer."

Middelbare scholen hebben nu last van veel lesuitval. Hierdoor vallen er onnodig gaten in de roosters. De AOb pleit voor een beter spreiding van lessen over het jaar. Dan hangen leerlingen minder rond en kunnen ze daarnaast nog steeds gewoon zomervakantie houden, net als hun medescholieren in het buitenland. De krappe meerderheid in de peiling van de staatssecretaris onder ouders laat misschien wel zien dat ouders het handig vinden als hun kind vrij heeft, maar vraagt niet naar waar het om gaat: het belang van goed onderwijs. De AOb heeft eerder een alternatief plan gepresenteerd waarin leerlingen meer dagen les krijgen, minder lesuitval hebben en toch een goede arbeid-rustverhouding hebben.

Lessen beter spreiden

Een schooljaar is zo opgebouwd dat leerlingen een goede arbeid-rust verhouding hebben. Leerlingen hebben in een jaar 1000 uur les, dat kan uitstekend verdeeld worden over het huidige schooljaar. Dat bestaat uit 40 weken. Nu vallen op scholen veel lessen uit door roosterproblemen, collectieve studiedagen en teveel lesuitval aan het begin en eind van het jaar. De AOb wil het jaar beter indelen, zodat een leerling als hij op school zit ook leskrijgt en als hij vrij heeft, ook vrij is.

Concurrerende arbeidsvoorwaarde

Voor personeel in het onderwijs is de vakantie bovendien een goede reden om in het onderwijs te blijven werken. Onderwijspersoneel maakt evenveel uren als ieder ander: 1659 uur. In het onderwijs zijn deze uren alleen anders verdeeld. De praktijk leert dat het personeel net zo veel baat heeft bij de vrije tijd als leerlingen. Voor een grote groep leraren zou het verkorten van de vakantie een reden zijn het onderwijs te verlaten, terwijl er al sprake is van een leraren tekort. "Dit is dus een losse flodder. Het is niet nodig om het schooljaar nog verder te verrommelen. Als de staatssecretaris streng wil zijn, zorgt ze er eerst maar eens voor dat er tijdens het schooljaar genoeg lesgegeven wordt," zegt Dresscher.
Ingezonden persbericht