Gemeente Voerendaal

\ 10/5/2010 - Militaire oefening in gemeente.
Deze oefening vindt plaats in de periode 25 mei tot en met 4 juni 2010.

De oefening wordt gehouden in het kader van de opleiding tot verkenner bij de Koninklijke Landmacht. Het doel van deze oefening is dat verkenners zich bekwamen in het uitvoeren van verkenningsopdrachten met het pantserwielvoertuig Fennek. Praktisch gezien houdt dit in dat er diverse verplaatsingen met de Fennek plaats zullen vinden. De voertuigen zullen in secties (= 2 Fenneks) optreden. Ook zullen er verschillende verplaatsingen te voet plaatsvinden. Vanaf maandag 31 mei wordt te voet verplaatst naar Oss en Grave waar op 2 juni 2010 een helikopterlanding staat gepland om de militairen over te vliegen naar de lijn Wageningen - Arnhem. Als er een helikopter beschikbaar is zal de oefenende eenheid vooraf contact opnemen met de betreffende gemeente voor toestemming en de exacte landingsplaats. Indien er geen helikopter beschikbaar is, zal er per militair wielvoertuig worden verplaatst.

Aan deze oefening nemen 100 personen, 13 pantserwielvoertuigen en 10 overige militaire wielvoertuigen deel. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van openbare wegen, daar waar men van de openbare weg afwijkt, zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de eigenaar. De oefening zal zich voltrekken in een strook van Zuid Limburg tot de lijn Utrecht en Rheden. Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

De oefenenende troepen staan onder leiding van de Commandant 103 Grondgebonden Verkennningseskadron uit 't Harde.