Universiteit van Tilburg

Persbericht 21 mei 2010

Oud-minister Cramer in debat met UvT-studenten en ondernemers

Lunchbijeenkomst over duurzaamheid en klimaat

Welke keuzes moeten we maken om tot een duurzame energievoorziening te komen? Wat is de rol van de burger om Nederland duurzamer te maken? Hoe kunnen duurzame innovaties bevorderd worden? Dit zijn enkele van de vragen waarover Jacqueline Cramer, oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 25 mei in debat gaat met studenten en ondernemers op de Universiteit van Tilburg.

Andere onderwerpen die tijdens deze lunchbijeenkomst aan bod komen zijn:
* Cradle to Cradle/kringloop economie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles wat we produceren en consumeren weer hergebruikt wordt?
* Nationaal klimaatbeleid: welke keuzes moeten we maken om tot een duurzame energievoorziening te komen?
* Locale klimaatinitiatieven: Wat is de rol van de burger/consument om Nederland duurzamer te maken?
* Duurzaam ondernemen: Hoe kunnen duurzame innovaties bevorderd worden? Welke rol spelen overheid en bedrijfsleven daarbij?

Deze lunchbijeenkomst wordt georganiseerd door het Tilburg Sustainability Center, het onderzoeksinstituut op het gebied van duurzaamheid van de Universiteit van Tilburg. Het is de tweede in een serie van lezingen, waarin prominenten worden uitgenodigd om in Tilburg te spreken over duurzaamheid en verwante thema's.