Gemeente Barneveld


Wethouders SGP, CDA, ChristenUnie en VVD benoemd en beëdigd

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld bestaat uit burgemeester mr. J.A.M.L. Houben, wethouder A. de Kruijf (SGP), wethouder A. Troost (CDA), wethouder P.J.T. van Daalen (ChristenUnie) en wethouder G.J. van den Hengel (VVD). De vier wethouders zijn vanavond - dinsdag 18 mei 2010 - tijdens een extra raadsvergadering benoemd en beëdigd.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester mr. J.A.M.L. Houben
o Bestuur (waaronder communicatie en evenementenbeleid) o Veiligheid

Wethouder A. de Kruijf
o Ruimte bouwen en wonen (excl. handhaving), incl. reconstructie/plattelandsbeleid en natuur en landschap o Regionale samenwerking
o Onderwijs

Wethouder A. Troost
o Grondbeleid
o Ontwikkelingsbedrijf (behoudens wat elders is genoemd) o Bedrijfsvoering
o Welzijn en zorg, waaronder WMO en jeugdbeleid

Wethouder P.J.T. van Daalen
o Sport
o Milieu
o Beheer openbare ruimte
o Verkeer en vervoer (inclusief stations)
o Bezwarencommissie

Wethouder G.J. van de Hengel
o Werk en inkomen
o Financiën
o Lokale economie (waaronder economische aangelegenheid, toerisme en verblijfsrecreatie)
o Specifieke projecten

- Harselaar-West-West

- Revitalisering Harselaar

- Briellaerd

- ColumbizPark (inclusief uitgifte)


- Harselaartunnel (ondertunneling van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn)
o Cultuur
o Handhaving milieu en ruimte

Raadhuisplein 2, Barneveld, tel: 14 0342 (netnummer niet nodig), fax: (0342) 495 376, email: info@barneveld.nl