The International Tobacco Growers’ Association (Vereniging van Internationale tabaksplanters) meldt waarschijnlijk verlies van miljoen banen vanwege WGO-voorstel over tabaksingrediënten

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)-- 20100525 --

The International Tobacco Growers’ Association (ITGA) liet vandaag haar woede zien over de vernietigende impact die de recente serie van aanbevelingen van de World Health Organization’s (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) zou hebben voor de banen en broodwinning van tabaksplanters in de hele wereld.

De opgemaakte richtlijnen voor artikelen 9 & 10 van de FCTC bevelen een verbod aan op in tabaksproducten gebruikte ingrediënten en dat nagenoeg de traditionele blended sigaretten zou elimineren. Deze vertegenwoordigen bijna de helft van de wereldmarkt. Dit zou een enorme impact betekenen voor planters en leveranciers van de tabakssoorten die in deze producten worden gebruikt.

“Deze aanbevelingen zijn gemaakt door bureaucraten, meestal uit rijke landen die geen weet van de tabaksplantages hebben. Hun aanbevelingen kunnen de broodwinning van miljoenen tabaksplanters in de hele wereld van de kaart vegen,” zei António Abrunhosa, CEO van de ITGA. “Om onduidelijke reden worden zij die het meest door de richtlijnen worden aangetast - de tabaksplanters - officieel buiten de besprekingen gehouden. Zelfs de ministeries van landbouw of economische zaken schijnen zich niet bewust te zijn van de besprekingen die binnen de FCTC plaats vinden. Er schijnt nergens een uitgebalanceerde vorm van vertegenwoordiging te zijn.”

Talrijke landen, waaronder ook sommige van de armste landen zoals Malawi, Zimbabwe, Zambia en Tanzania, worden nu geconfronteerd met het vooruitzicht van miljoenen verloren banen en een enorme teruggang in de export van tabak. De tabaksplantages zijn van groot belang in deze landen en vormen één van de schaarse, drijvende landbouwactiviteiten die nog over zijn in de afgelopen economische wereldcrisis. Deze onlangs door bureaucraten opgemaakte richtlijnen vormen een bedreiging die deze activiteiten teniet doet ten profijte van iets wat onduidelijk is.

“Deze richtlijnen zijn -hoe je het ook bekijkt - simpelweg volledig onjuist. Niemand heeft me uitgelegd op wat voor een manier het verbod op sommige sigaretproducten en het negeren van andere, enig voordeel kan opleveren voor de gezondheid van de mens,” zei Roger Quarles, president van de ITGA. “Dit zal eenvoudigweg een ramp betekenen voor de planters die het blad voor de traditionele blended producten cultiveren.”

“En het gaat niet alleen om de tabaksplanters die hun broodwinning bedreigd zien,” gaat Abrunhosa verder. “In sommige delen van de wereld hangen hele gemeenschappen van de tabaksplantagesector af. Ik zou graag willen weten wat deze bureaucraten te zeggen hebben tegen de mensen wier leven zij gaan verpesten en dit niet eens om een goede reden.”

ITGA vertegenwoordigt meer dan dertig miljoen tabaksplanters in Afrika, Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. “Wij doen beroep op de regeringen in de hele wereld om de planters te ondersteunen en met algemeen gezond verstand een benadering te adopteren, zodat deze irrationele en mogelijk op economisch gebied vernietigende richtlijnen overboord worden gezet.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
ITGA Contact:
Brian McCormack, 202-534-1640

press@corporatepolitical.com