Gemeente De Wolden

Persbericht
Zuidwolde, 25 mei 2010


Anjeractie 2010: steun cultuur en natuur bij u in de buurt


Van 31 mei tot en met 5 juni wordt de jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe in onze gemeente gehouden. Dit jaar voor de 65e keer!
Collectanten van culturele verenigingen en verenigingen die zich bezig houden met natuurbehoud uit onze gemeente komen volgende week bij de Woldenaren aan de deur voor een bijdrage voor de cultuur en het natuurbehoud.

Mede dankzij een gift van inwoners kan het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe jaarlijks - ook in onze gemeente - veel projecten ondersteunen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van instrumenten en kleding van muziekverenigingen, drumbands, koren en orkesten. Verder wordt de opleiding korpsmuzikanten door de muziekscholen financieel mogelijk gemaakt.
Maar ook toneelverenigingen en dorpshuizen krijgen bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe voor onder andere de aanschaf van een podium en/of licht- of geluidsinstallaties. Bijdragen worden daarnaast verstrekt voor bijzondere boekuitgaven, tentoonstellingen, museale activiteiten en projecten op het gebied van natuur en natuurbehoud.

Het geld dat door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe beschikbaar wordt gesteld, is afkomstig uit opbrengsten van de landelijke loterijen en de collectes. De landelijke verdeelsleutel hiervoor is de collecteopbrengst per provincie. Daarom is het van belang dat er in onze gemeente zoveel mogelijk geld bijeen gebracht wordt. De Wolden krijgt er een veelvoud voor terug. En daarvan geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuur de kans!