Gemeente Leeuwarden

Commissie, Milieu Adviesdienst en Sociale Werkvoorziening

Bron: Gemeente Leeuwarden (08-06-2010)

De commissie Welzijn bespreekt de ontwerpbegroting 2011 van de Milieu Adviesdienst, de locatiekeuze van sociaal pension de Bel en het jaarverslag en jaarrekening 2009 van de Sociale Werkvoorziening Fryslân. Het college is van mening dat het realiteitsgehalte van de ontwerpbegroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 van de Milieu Adviesdienst besproken moet worden met de commissieleden. Haar twijfels omtrent de ambities van de Milieu Adviesdienst zal zij nader bespreken. De commissieleden zullen geïnformeerd worden over de locatiekeuze voor sociaal pension De Bel. Het college heeft gekozen voor de locatie Hoekstersingel 51-53. Er is uitgebreid gesproken met omwonenden en het wijkpanel Bloemenbuurt/Oldegalileën, die hebben ingestemd met de keuze van het college. Tot slot wordt de jaarrekening en het jaarverslag 2009 van de Sociale Werkvoorziening Fryslân besproken. Opvallend daarin is een daling van het aantal mensen op de wachtlijst voor werk. Bent u geïnteresseerd in bovenstaande onderwerpen dan bent u van harte welkom de vergadering bij te wonen. Woensdag 16 juni 2010 in de raadzaal van het Stadhuis aan het Hofplein 38 in Leeuwarden. Aanvang: 19.00 uur.

Volledige agenda en achtergrondinformatie staan op de website van de gemeenteraad.