Blauw Research


---

Opvallende voorspellingen tweede kamer verkiezingen Rotterdam , 9 juni 2010
Het opkomstpercentage vandaag wordt 72,4%. Tenminste: dat denkt een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Hierbij is niet gevraagd of men zelf denkt te gaan stemmen; ieder mocht een voorspelling wagen. Men kreeg hierbij voorgelegd dat de vorige Tweede Kamer verkiezingen een opkomst had van 80% en dat de jongstleden gehouden stemming voor de gemeenteraad (maart 2010) 54% naar de stembus trok. Met deze wetenschap verwacht men dus een minder grote opkomst dan 4 jaar geleden. Zonder deze historische informatie schat men de opkomst nog lager: 65,5%.

Achtergrond van deze onderzoeksmethodiek is de wisdom of crowds theorie die stelt dat er sprake is van een collectieve intelligentie. Er is ooit iemand geweest die op verschillende fancy fairs erachter kwam dat het gemiddelde geschatte aantal knikkers in de pot dichter bij de werkelijkheid zat dan welke individuele schatting ook. (Het oorspronkelijke voorbeeld stamt uit Engeland en betreft het schatten van het gewicht van een os op de veemarkt). Ook zijn er wetenschappelijke experimenten gedaan die erop wijzen dat mensen beter het gedrag van anderen kunnen voorspellen dan dat van zichzelf. De methode is nu als experiment ingezet om de verkiezingen van Nederland te voorspellen. Na analyse van de daadwerkelijke uitkomsten wordt de methodiek aangescherpt.

Zetelverdeling
Op deze manier is ook de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen voorspeld. De VVD wordt de grootste, gevolgd door de PvdA. Het CDA blijft vervolgens groter dan de PVV. D66, SP en GroenLinks eindigen daarachter vlak bij elkaar. Trots op Nederland wordt de kleinste en de SGP blijft de PvdD net voor. Er is een aantal opvallende verschillen met reguliere voorspellingen. Het is overigens een (kopie van een) experiment dat in de USA tot opmerkelijke goede resultaten kwam en beter presteerde dan de reguliere polls. Hier dient opgemerkt dat de situatie in Nederland zich lastig laat vergelijken met die in de USA.

Wanneer we de voorspelling overlaten aan mensen die in politiek geïnteresseerd zijn dan is de voorspelling iets anders.

Koppensnellen
Een andere theorie (beschreven in het slimme onbewuste, Ap Dijksterhuis) is dat iemands onderbewuste doorgaans betere beslissingen neemt dan iemands bewuste. Oftewel: lang nadenken leidt lang niet altijd tot betere beslissingen. In het boek Blink toont Malcolm Gladwell aan dat mensen in een split second een complexe situatie kunnen inschatten. Op basis hiervan is het volgende experiment gedaan. In China, Australië, de USA en Zweden hebben we mensen de vier fotos getoond van Balkenende, Cohen, Rutte en Wilders. Per land hebben we vijfhonderd mensen gevraagd aan te geven puur op basis van de foto- wie ze denken dat minister president van Nederland wordt. Dit onderzoek is in samenwerking met Survey Sampling International uitgevoerd.