Gemeente Utrecht


| |
|Datum 8 juni 2010                           |
|                                   |
|Jongeren uit Parkwijk organiseren sportactiviteit voor hele wijk   |
|Tien jongeren uit Parkwijk (Leidsche Rijn) hebben een speciaal    |
|sportfestijn georganiseerd voor de wijk. Zij zijn de afgelopen maanden|
|aan de slag gegaan voor een betere buurt in het kader van Buurtpeers. |
|Vier Nederlandse gemeenten doen hier aan mee: Den Haag, Rotterdam,  |
|Zaanstad en Utrecht. Het Leidsche Rijn Festijn vindt plaats op    |
|woensdag 9 juni op het Ab Harrewijnplein.               |
|                                   |
|Betere contacten                           |
|De Utrechtse jongeren willen er met hun sportieve happening voor   |
|zorgen dat de bewoners van Parkwijk betere contacten met elkaar    |
|leggen. "We hebben de mensen in de wijk gevraagd wat er moet worden  |
|verbeterd. Vooral ouderen en gehandicapten vertelden dat ze de    |
|aansluiting missen met de jongeren uit de buurt. Met het festijn   |
|willen we bereiken dat Parkwijk weer één wordt. Want een leuke buurt |
|begint bij leuke buren", aldus de jongeren.              |
|                                   |
|Het principe 'Buurtpeers' gaat uit van jeugd die zich inzet voor de  |
|wijk onder supervisie van leeftijdgenoten (peer-educators). Deze   |
|methode was al beproefd in het onderwijs en wordt nu als pilot ingezet|
|in de wijkontwikkeling. Het resultaat is het Leidsche Rijn Festijn:  |
|een sportactiviteit op woensdag 9 juni. 's Middags staat het Ab    |
|Harrewijnplein in het teken van een voetbaltoernooi, luchtkussen,   |
|barbecue en muziek.                          |
|                                   |
|Landelijke jury                            |
|De activiteiten uit alle vier gemeenten worden op dit moment     |
|beoordeeld door een landelijke jury. Hierin zitten afgevaardigden van |
|de gemeenten en de woningcorporaties. Vanuit Utrecht zijn dit     |
|wethouder Harrie Bosch en Mitros-directeur Karin Verdooren. De winnaar|
|krijgt E 1.500 om te investeren in de buurt. Hiermee is de eerste   |
|ronde van Buurtpeers afgerond. De tweede (en meteen laatste) ronde is |
|gelijk aan de eerste, maar dan met nieuwe groepen jongeren.      |
|                                   |
|Samenwerking                             |
|Buurtpeers is een initiatief van projectbureau Diversion die dit voor |
|het onderwijs heeft ontwikkeld. In Utrecht werkt het bureau samen met |
|de gemeente, DOENJA Dienstverlening en woningcorporatie Mitros om de |
|methode voor jongeren in de wijk geschikt te maken. Het Team     |
|Jongerenwerk van DOENJA heeft de jongeren bij elkaar gebracht en een |
|buurthuis ter beschikking gesteld. Mitros en de gemeente ondersteunen |
|Buurtpeers financieel. In zo'n 350 woningen in Parkwijk wonen huurders|
|van Mitros.                              |

Gemeente Utrecht