Gemeente Lochem


Waarderingssubsidies

Op 1 juni 2010 heeft het college een besluit genomen over de waarderingssubsidies voor sport en jeugd. Met ingang van 2010 gelden de volgende normen voor de categorieën:
* Voetbal, volleybal, gymnastiek, paardrijden voor gehandicapten, badminton, tafeltennis, zaalsport, tennis, hockey, korfbal en watersport: een vast bedrag per vereniging per jaar van ¤ 1.200 en een bedrag per lid van ¤ 2,74.
* Verenigingen die zich bezighouden met jeugdwerk (waaronder scouting): een vast bedrag per vereniging per jaar van ¤ 1.500 en een bedrag per lid van ¤ 0,78.

Aanvragen
Verenigingen die voor het jaar 2010 een aanvraag hebben ingediend hebben inmiddels bericht gehad. Verenigingen uit genoemde categorieën die nog geen aanvraag hebben ingediend maar wel een waarderingssubsidie willen aanvragen, kunnen dat doen tot en met 25 juni.

Nadere informatie kunt u vragen bij de heer K. Huizenga van de gemeente.