Vereniging FME-CWM


---

Handelsmissie

Handelsmissie naar Londen voor milieutechnologie

Datum: 14 t/m 17 juni 2010
Locatie: Londen, Engeland

De Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM) organiseert van 14 tot en met 17 juni 2010 een handelsmissie naar Londen, Engeland. Met collega-ondernemers verkent u de Engelse markt voor Nederlandse milieutechnologie. Ook wordt u door middel van individuele matchmaking met Engelse partners, die voldoen aan uw zakelijke wensen, in contact gebracht. Deze reis wordt georganiseerd in opdracht van NL EVD Internationaal, divisie van het Agentschap NL.

Onderstaande sectoren bieden goede exportmogelijkheden:
* Water, de watersector is een kansrijke sector. Er moeten nog volop investeringen worden gedaan om de kwaliteit van afvalwater te verbeteren. Ook zal Engeland moeten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

* Afvalverwerking, door de Landfill Directive van 2004 en dus het verbod op storten moet Engeland zijn afval gaan verwerken. Er is grote behoefte aan scheidingsinstallaties in verband met het recyclen van afval en verwerkingsinstallaties voor restafval.
* Lucht en Bodem, de Engelse markt is ook interessant voor leveranciers van luchtfilters en geur¬bestrijding. Afvalverwerking en stortplaatssanering gaan hand in hand met bodem¬sanering.

Programma

Deze handelsmissie biedt u de mogelijkheid om u in een kort tijdsbestek te oriënteren op de Engelse markt. Door middel van zes tot acht matchmakingafspraken treedt u tijdens de missie in contact met potentiële zakenpartners en relevante overheden. Bovendien kunt u bestaande contacten versterken. Ook voorziet het programma in een bezoek aan de Future Source beurs, een netwerkreceptie en een collectief bezoek aan een project of bedrijf of overheid.

Voorlopig programma


* Maandag 14 juni: aanreis naar Londen, briefingsdiner
* Dinsdag 15 juni: beursbezoek en individuele matchmaking
* Woensdag 16 juni: beursbezoek, individuele matchmaking en netwerkreceptie

* Donderdag 17 juni: beursbezoek en individuele matchmaking, bezoek aan project of bedrijf of overheid, evaluatie en terugreis naar Nederland

Deelname en kosten

De kosten voor deelname bedragen EUR 500,- (excl. btw) per deelnemend bedrijf. De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, zijn voor uw eigen rekening. Indien gewenst, kan een collectief reisarrangement verzorgd worden.

Aanmelden

Als u interesse heeft in deelname aan deze handelsreis kunt u zich aanmelden via de website van NL EVD Internationaal . Annuleringsvoorwaarden staan op de VLM-website onder Algemene Voorwaarden. Aanmelden kan tot 15 april 2010.

Meer informatie

Neemt u dan contact op met VLM, Trudi van Spankeren, exportmanager, T 06 - 575 77 008

____________________ ____________________ ____________________