Technische Universiteit Delft

Promotie: Olie

door M&C

Promotie van De heer H. Salimi: "Physical Aspects in Upscaling of Fractured Reservoirs and Improved Oil Recovery Prediction"

14 juni 2010 | 10:00 uur
plaats: Aula TU Delft

De heer H. Salimi | Master of Science in Chemical Engineering, Iran promotor 1 | Prof.dr. J. Bruining CiTG
promotor 2 | Prof.dr. W.R. Rossen CiTGÂ

Physical Aspects in Upscaling of Fractured Reservoirs and Improved Oil Recovery PredictionÂ

Dit proefschrift gaat over opgeschaalde modellen voor waterinjectie in reservoirs met natuurlijk gebroken gesteente. Petroleum reservoirs met natuurlijk gebroken gesteente leveren 20% van de wereld oliereserves en productie. Vanuit de optiek van vloeistofstroming, kan men een gebroken reservoir definiëren als een reservoir dat met een aantal natuurlijk voorkomende breuken een significant effect op de stroming in het reservoir heeft. Het reservoirgesteente tussen de breuken heet het matrix systeem. Simulaties in reservoirs met breuken verschillen totaal van simulaties in conventionele reservoirs. De uitdaging van opschaling is om een nauwkeurige beschrijving van de wisselwerking tussen breuken en matrix blokken te geven.
Vanuit het geologisch gezichtspunt, kunnen reservoirs met breuken een aantal topologisch verschillende configuraties aannemen. Dit zijn (1) reservoirs die zijn opgebouwd uit matrix blokken die worden begrensd door breukvlakken in alle richtingen (suiker klontjes model, TFRs), (2) matrix blokken die worden begrensd door min of meer verticale breukvlakken (reservoirs met verticale breukvlakken, VFRs) en (3) matrix blokken die een aaneengesloten domein vormen met daartussen breuken gedispergeerd (gedeeltelijk gebroken reservoirs, PFRs). Alleen de eerste configuratie, hoewel zij uitzonderlijk voorkomt, wordt beschouwd in conventionele simulatoren. Deze simulatoren gebruiken de overdrachtsfunctie en vormfactor benadering. Het voordeel van deze benadering is dat het in een groot aantal gevallen, hoewel semi-empirisch, de wisselwerking tussen de breuken en de matrix kan kwantificeren. Bovendien is deze benadering snel in termen van computationele inspanning.
Dit proefschrift gebruikt een fundamentelere aanpak gebaseerd op een opschalingmethode die men homogenisatie noemt. Het heeft het voordeel dat het een fysisch realistischer beschrijving van de winning uit reservoirs met breuken toestaat. Bovendien kan het ook meer direct worden gerelateerd aan het geologisch model, bijvoorbeeld aan de bovengenoemde configuraties. Het ligt in de verwachting dat een vergelijking van de fysisch realistischer benadering (met homogenisatie) met de conventionele (overdrachtsfunctie) benadering laat zien wanneer de conventionele benadering geschikt is of wanneer een fysisch realistischer benadering zou moeten worden gebruikt. Er zijn zowel geologisch als fysische beperkingen waarvoor homogenisatie of enig andere opschalingmethode onmogelijk is. Een voordeel van homogenisatie is dat het een goed gedefinieerde procedure gebruikt die grotendeels is gebaseerd op fysische principes om opgeschaalde vergelijkingen af te leiden. Andere opgeschaalde modellen verkrijgt men wanneer de dimensieloze grootheden verschillende orde groottes aannemen ten opzichte van de schalingsfactor. We hebben de benadering geverifieerd door een vergelijking te maken met een simulatie op een fijn rooster die elke individuele breuk in rekening brengt.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

Â