Gemeente Borsele

Bewoners woonzorgcentrum De Fonteyne tevreden over wonen en welzijn

Bewoners van De Fonteyne in Heinkenszand zijn over het algemeen tevreden over het woonzorgcentrum. Dit is de conclusie van een belevingsonderzoek van de Seniorenraad Borsele naar het wonen en welzijn. Wel wil de Seniorenraad dat het "samen" gevoel in het complex wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door middel van het aanstellen van gastvrouwen.

De inwoners is gevraagd naar het gebouw, de eigen woning, de buitenruimte, ontspanning en ontmoeting, de voorzieningen en de woonomgeving. De meerderheid van de bewoners vindt dat er een gevarieerd aanbod van activiteiten is in De Fonteyne. Ook bevalt het samenleven met leeftijdsgenoten goed. Over de woonomgeving zijn zij tevreden. De wijk heeft gestalte gekregen en de bestrating is verbeterd. Natuurlijk zijn er altijd voorzieningen die niet direct naast de deur liggen, zoals het postkantoor. Ook zijn er volgens de bewoners nog een aantal technische zaken die verbeterd kunnen worden.

De enquête is opgesteld in overleg met R&B Wonen en SVRZ. In totaal zijn 27 van de 31 enquêtes teruggestuurd. Dit is een respons van 87%. Het Woonzorgcomplex Fonteyne in Heinkenszand bestaat uit 31 appartementen, een Grand Café voor onder andere sociale- en culturele activiteiten, de dagverzorging, het wijkgebouw, de praktijkruimtes van de huisarts en Stichting Kind in Ontwikkeling (KIO).