Gemeente Ameland


Informatiebijeenkomst veerdienst Holwerd-Ameland

Â

De veerdienst tussen Holwerd en Ameland wordt aanbesteed. Dit betekent dat er een Programma van Eisen wordt samengesteld voor de exploitant van de veerdienst. Als de exploitant aan de eisen voldoet, mag de exploitant de veerdienst de komende 15 jaar uitvoeren. Het Consumentenplatform Openbaar Vervoer Fryslân (ROCOV) houdt op maandag 14 juni 2010 om 20.00 uur in restaurant De Piraat in Nes een informatiebijeenkomst waarbij de belangrijkste punten van de concessie worden gepresenteerd. U kunt tijdens deze bijeenkomst aangeven wat uw ideeën over de veerdienst zijn. Naar aanleiding van uw reactie dient het ROCOV een schriftelijke zienswijze in op het concept Programma van Eisen. U kunt zelf ook tot 29 juni 2010 een reactieformulier invullen. Het concept Programma van Eisen en het reactieformulier kunt u vinden via onderstaande link. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sjon de Haan, telefoonnummer (0519) 555 519.

Concept Programma van Eisen

Â