4d

e interventiedienst heeft eindelijk haar eigen vakbeurs!

14/06/2010 16:00

KORTRIJK XPO

DETAXPO 2010, de professionele vakbeurs voor takel- en bergingsbedrijven, vindt voor de 1ste maal plaats van 18 tot 20 juni 2010 in Kortrijk Xpo (B). DETAXPO is een co-organisatie van Kortrijk Xpo en DETABEL, de Groepering van Takel- en Bergingsbedrijven van België.

Met de stijgende behoefte aan een vlot wegverkeer neemt ook de werkdruk bij takelbedrijven alsmaar toe. Als 4de interventiedienst worden zij opgeroepen bij ernstige ongevallen, waar snelheid en efficiëntie cruciaal zijn. Daarnaast blijven zij continu actief als pechverhelper, waar technische en professionele kennis vereist is, en als pure takel- en transportdienst. Het is dan ook noodzakelijk dat zij continu kunnen beschikken over de informatie rond de nieuwste producten en diensten om hun werk optimaal uit te oefenen, en ons (file)leed snel en accuraat te verzachten.

DETAXPO 2010 biedt een antwoord op deze vraag en creëert voor de eerste maal in België een uniek contactmoment tussen de aanbieders van producten voor het takelen, slepen, vervoeren, bergen en herstellen van voertuigen enerzijds, en de takel- en bergingbedrijven, transportfirma's, bijstandverleners, verzekeringsmaatschappijen en overheden anderzijds.

DETAXPO presenteert alle marktleiders op het gebied uitrusting voor het takelen en bergen, en dit op een binnenoppervlakte van 8.000 m² (hal 4) en een buitenexpositieruimte van 1.000 m². Naast de vakbeurs zijn er bovendien diverse demonstraties en seminaries. Zo demonstreert een stuntman tijdens een live crash test het effect van een botsabsorbeerder en wordt ter gelegenheid van de beurs het FAST-project (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst) van de Vlaamse Overheid onder de loep genomen. De officiële opening is voorzienop vrijdag 18 juni om 10u door uittredend Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel