Gemeente Amsterdam, stadsdeel nieuwwest


11 juni 2010

---

Toegankelijkheid Sloterplas vergroot

Verbetering voor pleziervaart en watersporters

10 juni 2010

Zaterdag 19 juni om 10.30 uur openen wethouder Carolien Gehrels en stadsdeelwethouder Paulus de Wilt de afstandbediening van de Cramersluis - die toegang geeft tot de Sloterplas.

De bediening van de sluis gebeuren voortaan automatisch en op afstand via het controlecentrum aan de Nieuwe Meer. De pleziervaarder voor de sluis belt naar dit centrum, de sluiswachter ziet dit op zijn beeldscherm, drukt op de knop en de sluis opent. Boten kunnen zo makkelijk en snel de Sloterplas opvaren.

Deze mijlpaal in de geschiedenis van de Amsterdamse bruggen en sluizen sluit goed aan bij de plannen om van de Sloterplas een attractief en goed bezocht stadspark te maken. Stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam, en de corporaties Stadgenoot en FarWest investeren hierin ieder twee miljoen euro.

De opening is de start van brug- en sluisbediening op afstand in heel Amsterdam.

Locatie:
Cramersluis (ten noorden van Sloterplas),
Burgemeester Cramergracht.

Informatie over Sloterplasgebied:
www.goslo.nl

---