Rijksuniversiteit Groningen

Essays on multichannel customer management

Datum: 24 juni 2010

Promotie: dhr. U. Konus, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Essays on multichannel customer management

Promotor(s): prof.dr. P.C. Verhoef

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Klantencontact via diverse kanalen

Er zijn verschillende kanalen voor het contact tussen bedrijven en hun klanten. zoals het internet, telefoon (via callcentres), winkels, folders en catalogi. Via deze wegen verloopt (interactieve) communicatie, vinden transacties plaats en wordt informatie verstrekt. Promovendus Konus onderzocht het 'multikanaal' klantgedrag en hoe managementstrategie hierop kan inspelen.

Hij identificeerde drie consumentensegmenten:
'multikanaal-enthousiastelingen' oftewel consumenten die een positieve houding hebben tegenover het gebruik van meer dan één kanaal; 'winkelgerichte' klanten, die zich vooral in winkels oriënteren in plaats van gebruik te maken van andere kanalen; en ten slotte de 'niet-betrokken consumenten', die zich kenmerken door minder belangstelling voor winkels of andere kanalen in het algemeen te tonen. De resultaten tonen aan dat psychografische variabelen, zoals plezier in winkelen, loyaliteit en innovativiteit kunnen helpen om consumentensegmenten in kaart te brengen.

Gedwongen 'kanaalmigratie' verhoogt de weerstand en beïnvloedt de tevredenheid negatief. Een beloningsstrategie kan de negatieve gevolgen van gedwongen migratie echter verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het effect op het aankoopgedrag bij een internetwinkel, na het afschaffen van de catalogus. Dat leidt ertoe dat de kans kleiner wordt dat consumenten een aankoop doen via het telefoon- en het internetkanaal. Alternatieve communicatie via e-mail verminderde echter het negatieve effect van de verdwijning van de catalogus.

Umut Konus (Turkije, 1978) studeerde Management Engineering aan de Instanbul Technical University. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Marketing van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Konus is nu werkzaam als universitair docent bij de Technische Universiteit Eindhoven.

Laatst gewijzigd: 15 juni 2010 11:35