Korps Landelijke Politiediensten

Motorstunts bij TT Assen alleen op circuit

Assen, 18-06-2010 o De TT in Assen trekt ieder jaar tienduizenden motorliefhebbers uit heel Europa. Om dit motorfeest in goede banen te leiden, haalt de politie alles uit de kast om er ook een verkeersveilig feest van te maken. Vanaf donderdag 24 juni tot de zondag na de TT zijn in heel Nederland tientallen opvallende en onopvallende politieauto's en -motoren op de weg om het gedrag van motorrijders nauwlettend in de gaten te houden. Mobiele teams controleren scherp op snelheid en er wordt op veel plaatsen intensief op alcohol gecontroleerd.

Excessen
Rond de TT Assen ontstonden in het verleden grote risico's op de weg door stuntgedrag van groepen motorrijders. Sinds de politie controleert, is het aantal gevaarlijke verkeerssituaties aanzienlijk afgenomen. Ook dit jaar zet de politie fors in op het tegengaan van excessen in het verkeer. Vooral op grote snelheidsovertredingen en stuntgedrag wordt gelet. Denk aan het maken van wheelies en gevaarlijk inhalen op provinciale wegen.

Kentekenplaten
Er is speciale aandacht voor de zichtbaarheid van kentekenplaten. Deze worden soms, al dan niet opzettelijk, zodanig gemonteerd dat ze slecht leesbaar zijn. De boete voor een verkeerd gemonteerde plaat bedraagt 90 euro.

Alcohol
Op een aantal plaatsen worden grote alcoholcontroles gehouden, vooral daar waar grote stromen verkeer het land in komt. Bij staandehoudingen wordt ook een blaastest afgenomen; stoppen is blazen. Op de zondagochtend na de dag van de TT wordt op restalcohol gecontroleerd. Het komt namelijk veelvuldig voor dat weggebruikers nog volop alcohol in hun lichaam hebben van de voorgaande avond.

Samenwerking politiekorpsen
De dienst Verkeerspolitie van het KLPD is aanwezig op de snelwegen richting Drenthe. De verkeershandhavingsteams van vrijwel alle regio's zijn actief op het onderliggend wegennet in het hele land. Onderling wordt continue informatie uitgewisseld over routes die groepen motorrijders nemen en gedrag dat ze op de weg vertonen. Met deze manier van werken zet de politie in op verkeersveilige dagen rond de TT Assen.