Gemeente Boarnsterhim


Kampioenschap ambtenarenkaatsen in Boarnsterhim

Komende donderdag, 24 juni 2010, vinden de Nederlandse Kampioenschappen kaatsen voor ambtenaren in de gemeente Boarnsterhim plaats, op het sportveld van Raerd.
Vorig jaar won het partuur van Boarnsterhim - Klaas Berkepas, Klaske Tamminga en Coos Veltman - in Stiens en de traditie is dat de winnende gemeente het daarop volgende jaar de kampioenschap organiseert .

Start van de kaatswedstrijden: 10.00 uur, kaatsveld in Raerd (Slotsdyk). Er doen dit jaar zeven damesparturen en vijftien heren-/gemengde parturen mee, allen van Friese gemeenten. Of de gemeente Boarnsterhim ook dit jaar, met hetzelfde partuur, als beste uit de bus komt, is afwachten!