Rijksvoorlichtingsdienst

Grootste Defensie eenheid krijgt nieuwe Commandant

Tijdens een militaire ceremonie op 24 juni neemt brigadegeneraal Jan Broeks officieel afscheid van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Het OOCL is met zijn 6500 mannen en vrouwen de grootste eenheid van Defensie. Op de Generaal-majoor Spoorkazerne in Ermelo, zal Broeks het commando overdragen aan brigadegeneraal Henk Jan Maijers.

Op 9 februari 2009 is het OOCL opgericht, voortgekomen uit de samenvoeging van 1 Logistieke brigade en 101 Gevechtssteunbrigade. Onder leiding van Broeks wist deze eenheid zich snel op te werken tot een volwaardige en bijzondere operationele eenheid. Het OOCL is de grootste eenheid van de Koninklijke Landmacht, zelfs van Defensie. Overal ter wereld waar Nederlandse militairen worden ingezet, ondersteund het OOCL met mens en materieel. Zo beschikt zij over de meest specialistische kennis en middelen op het gebied van logistiek, verbindingen, gezondheid en techniek. Ook speelt zij een grote rol in het kader van operationele civiel-militaire samenwerking.

Brigadegeneraal Jan Broeks krijgt vanaf augustus de verantwoordelijkheid over de terugverplaatsing van het materieel naar Nederland. De redeployment is het sluitstuk van de Nederlandse missie in Uruzgan. Niet voor niets is de hoofdmacht van de Redeployment Taskforce (RDTF) afkomstig van het OOCL.

Noot voor redacties (

RVD Mediafeed