Stadsdeel Amsterdam Zuidoost


brengt bewoners in contact met werkgevers

---

Banenmarkt brengt bewoners in contact met werkgevers

22 juni 2010

Donderdag 24 juni om 14.00 uur openen stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose en de manager van het UWV werkbedrijf Amsterdam Zuidoost, Bryan Limon een Banenmarkt. Voor deze Banenmarkt zijn met name ook werkloze bewoners uitgenodigd die via het project Kansrijk Zuidoost thuis zijn bezocht.

Een aantal inwoners van Amsterdam Zuidoost weet onvoldoende welke vangnetten bestaan om uit de armoede te komen. Om deze inwoners te informeren en naar de juiste loketten door te verwijzen is het stadsdeel, samen met de Dienst Werk en Inkomen (DWI), de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), het UWV/Werkbedrijf, woningbouwcorporaties Rochdale en Ymere en Agis zorgverzekeringen in 2007 het project Kansrijk Zuidoost gestart.

Kansrijk Zuidoost berust op twee pijlers. Allereerst de actieve en persoonlijke benadering: de huis-aan-huisaanpak, waarbij medewerkers bij bewoners thuis langs gaan. De tweede pijler bestaat uit maatregelen op het gebied van preventie en voorlichting.

Banenmarkt
Bij de huisbezoeken bleek dat ook een aantal bewoners niet weet hoe ze aan werk moeten komen. In samenwerking met het UWV en DWI is deze banenmarkt opgezet. Op de markt zullen ruim twintig werkgevers staan met actuele vacatures. Ook zullen er diverse workshops worden gegeven, zoals de `cv dokter' en presentaties van werkgevers. Voorafgaand aan de banenmarkt zullen bewoners een sollicitatietraining kunnen volgen waardoor ze zich beter kunnen presenteren.

Marcel La Rose:"De beste manier om uit de armoede te komen blijft toch het vinden van werk. Sommige bewoners hebben zelfvertrouwen nodig bij het vinden van werk. Met deze laagdrempelige markt koppelen we hen direct aan werkgevers. Ik verwacht dan ook dat een aantal vacatures direct wordt vervuld."

Locatie van de Banenmarkt: UWV/Werkbedrijf, Flierbosdreef 2 Tijdstip: 14.00 uur tot 17.00 uur

---