Rijksvoorlichtingsdienst

ZO GEZEGD, ZO GEDAAN

Op donderdag 24 juni 2010 organiseert de interdepartementale directie Kennis en Innovatie het seminar 'Zo gezegd, zo gedaan', waar de resultaten van het kabinetsproject Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) worden gepresenteerd. Het kabinet Balkenende IV heeft NOI ingesteld om innovatie beter te gebruiken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. U bent van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen. Meer informatie over deze dag kunt u vinden op: www.noi-seminar.nl. Als u deze wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden bij: Directie Communicatie, Joyce van Elck, telefoon 070-3796015 e-mailadres: dc_secr@minez.nl . Meer informatie over het seminar bij: Job Frieszo, tel. 070-3796120. Locatie: Stadspaleis Het Spaansche Hof, Westeinde 12 in Den Haag Programma:
12.30 uur Ontvangst en inlooplunch

13.00 uur Lancering MIKK website door SG Economische Zaken Chris Buijink Het MIKK (Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas) is een website met informatie over de kennis- en innovatiethema's waarop in Nederland en de EU wordt ingezet. Per thema kan men factsheets bekijken met gegevens over de wetenschappelijke of economische potentie, en ook hoeveel (publiek) geld daarvoor gereserveerd is. De website biedt ook mogelijkheden voor gebruikers om elkaars organisaties te vinden, informatie actueel te houden en discussies te starten.

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Roderik van Grieken (Nederlands Debatinstituut)

13.40 uur Welkomstwoord Pieter Waasdorp (wnd directeur Kennis en Innovatie)

13.50 uur Resultaten en ervaringen:
Presentatie project I-bridge door Henk Scholten (VU Amsterdam) Door I-bridge kunnen politie, brandweer, ambulances en defensie beter samenwerken in crisissituaties. Een van de grootste problemen is dat hulpdiensten door de paniek en chaos van het moment problemen ondervinden de grote stroom aan informatie zodanig te ordenen dat zij een goed totaalbeeld hebben. I-bridge lost dit op. Presentatie project 'ketendoorbraak warmte- en koude opslag voor woningen' door Willem Bastein (ITHO) Hoe maken we onze woningen energiezuiniger en hoe bepalen we of woningen ook op de lange termijn de energieprestatie blijven houden? Dat vereist een combinatie van de nieuwste bouw- en meettechnieken en slimme samenwerkingsconstructies tussen bouwers, aannemers en corporaties. Presentatie SBIR-AquaCulture Shield door Floris Koumans (Savewave) Dolfijnen en zeehonden worden aangetrokken door de kwekerijen van onder andere zalm en mosselen. Vissers doen er alles aan om de zeehonden en dolfijnen te verjagen en vaak leidt dat tot het afschieten van de dieren. AquaCulture Shield gebruikt geavanceerde sonartechnieken om dolfijnen te verjaren en redt daarmee het leven van de dieren.

15.10 uur Lezing Ionica Smeets (columniste Volkskrant) wiskunde en menselijke relaties

15.40 uur Pauze

16.00 uur Speech minister Van der Hoeven

16.10 uur Paneldiscussie tussen minister Van der Hoeven, Jan Kamminga (FME-CWM), Aad Veenman (landelijke commissie Valorisatie) en Marko Hekkert (Universiteit Utrecht) over de uitdagingen voor de toekomst.

16.55 uur Concluding remarks door minister Van der Hoeven

17.00 uur Afsluiting en aansluitend borrel

Categorieën: Economie

Bron: Ministerie van Economische Zaken