Gemeente Woerden

Wethouders stellen zich voor: Loes Ypma

24-06-2010
De gemeente Woerden heeft een nieuw college. Wie zijn ze en waarvoor gaan zij zich inzetten in de coalitieperiode 2010 - 2014? Loes Ypma op maatschappelijke stage
Komende weken komen de collegeleden één voor één aan bod om zich aan u voor te stellen.

Loes Ypma neemt in het nieuwe college de portefeuille Sociale Zaken, Wmo, Jeugd en Sport onder haar hoede.
Ypma is al 15 jaar actief in de politiek en vervulde ook in de vorige collegeperiode 3 jaar de wethouderspost voor Progressief Woerden in.

De nieuwe portefeuille is Ypma op het lijf geschreven: "Mee doen in de samenleving geeft voldoening en het draagt bij aan een beter welzijn. Je kunt zelf mee doen via een sport en culturele activiteiten. Of je zorgt er via vrijwilligerswerk juist voor dat anderen mee kunnen doen. Denk aan ondersteuning van mantelzorgers of begeleiding van jongeren bij de scouting. Maar ook deelname aan de arbeidsmarkt levert een positieve bijdrage aan het welzijn. Bij werkeloosheid is begeleiding en een goed reïntegratietraject van belang. Door actief te blijven verhoog je de kans op nieuw werk. Mee doen mogelijk maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, handicap of een kleine beurs. De gemeente moet kaders neerzetten en de mogelijkheden scheppen. Dat is waar ik me met voor inzet."