Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Persbericht 24 juni 2010

Oprichting Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding

Vandaag is de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding opgericht. Voorzitter Edith Lammerts van Bueren, hoogleraar aan Wageningen Universitty: "De nieuwe Raad zal fungeren als een onafhankelijke denktank en adviezen opstellen 'to whom it may concern' over de noodzakelijke integrale verduurzaming van de landbouw en voeding."

Onderscheidend voor deze Raad zijn haar integrale benadering en de koppeling van gezonde voeding en duurzame landbouw. Hiermee wordt een nieuwe wetenschappelijke dimensie benadrukt die onderbelicht is geweest, en die kan bijdragen aan ook op lange termijn mens-, dier- en milieuvriendelijke en vitale productiesystemen. Deze Raad is opvolger van de Raad voor Biologische Landbouw en Voeding. Het grote verschil is dat de nieuwe Raad zich onafhankelijk van de biologische sector positioneert en zich zal richten op fundamentele, wetenschappelijke vragen rond duurzaamheid, landbouw en voeding.

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding heeft als hoofdtaken:
- Vanuit wetenschap en maatschappij knelpunten vaststellen die de ontwikkeling naar een duurzame landbouw en voeding belemmeren;
- Gevraagd en ongevraagd, onafhankelijke adviezen opstellen om op lange termijn bovengenoemde knelpunten strategisch aan te pakken;
- Voeden van het actuele politieke en maatschappelijke debat over verduurzaming van de landbouw en voeding;
- Organiseren van internationale conferenties over beleid en wetenschap op dit thema. Als eerste activiteit wil deze Raad het begrip integrale duurzaamheid met betrekking tot het thema landbouw en voeding nadere invulling geven. Daarmee ontstaat de basis voor een nadere uitwerking op tal van gebieden in de landbouw en met betrekking tot voeding.

Leden van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding hebben bewezen expertise vanuit diverse vakgebieden met betrekking tot integrale duurzaamheid. Samenstelling:

Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank
Prof.ir. Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen, Universiteit van Utrecht Drs. Machteld Huber, arts en senioronderzoeker voeding en gezondheid, Louis Bolk Instituut Prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren, buitengewoon hoogleraar Biologische Plantenveredeling, Wageningen UR en Louis Bolk Instituut, voorzitter Prof.dr.ir. Ludwig Lauwers, wetenschappelijk directeur ILVO- Landbouw en Maatschappij en gastprofessor Agrarische bedrijfseconomie, Universiteit Gent Dr.ir. Ben van Ommen, hoofd Nutrigenomics, TNO
Ir. Anton van Vilsteren, biologisch teler in Marknesse, voorzitter van de coöperatie Nautilus Drs. Wouter van der Weijden, directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu Prof.dr. Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, Universiteit Utrecht Prof.dr.ir. Akke van der Zijpp, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, Wageningen UR


--------------------------------