Waterschap Aa en Maas

aanbesteding communicatieondersteuning

Aankondiging Meervoudige onderhandse aanbesteding communicatieondersteuning

Waterschap Aa en Maas start met een meervoudig onderhandse aanbesteding voor communicatieondersteuning conform het Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Doelstelling

Communicatie in brede zin wordt als ondersteunend, maar essentieel instrument gezien voor het verkrijgen van het benodigde draagvlak van direct betrokkenen tot overige doelgroepen. De uitdaging en communicatiedoelstelling is `to win the hearts en minds' van alle belanghebbenden. Nevendoelstelling is om het (inspraak-)proces toegankelijk en transparant te laten verlopen.

We zijn op zoek naar een communicatiebureau dat communicatieactiviteiten voor vooral uitvoeringsprojecten van de afdeling Grondzaken en Inrichting gaat verzorgen. Deze afdeling voert complexe uitvoeringsprojecten uit in Oost-Brabant. Deze afdeling heeft de afgelopen jaren in toenemende mate behoefte aan communicatieondersteuning; van advies tot het maken van communicatiemiddelen.

Opdrachtvolume

Het gaat om communicatieondersteuning van ongeveer 25 projecten op jaarbasis, met een geraamde omzetwaarde van tussen de 80.000 en 120.000 euro per jaar. Dit is afhankelijk van de vraag naar communicatieondersteuning binnen de door het waterschap uit te voeren projecten. De projecten zijn op de delen in:

1. Bestuurlijk gevoelige projecten, vaak meerjarig
2. Eenvoudige uitvoeringsprojecten, vaak een aantal maanden

Opdrachttermijn

Na gunning wordt de opdracht in eerste instantie voor één jaar verleend. Daarna bestaat de mogelijkheid tot een verlenging van drie maal één jaar.

Informatie en inschrijven

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 22 bureaus in de gelegenheid worden gesteld om zich in te schrijven op de offerteaanvraag. We hebben al 12 bureaus geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal tien openstaande plaatsen op de selectielijst, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door uiterlijk vóór dinsdag 6 juli 2010, 12.00 uur een email te versturen naar waterschap Aa en Maas: aheinen@aaenmaas.nl inclusief een cc naar btrip@aaenmaas.nl en bvanderpal@aaenmaas.nl.

Deze email moet minimaal de volgende informatie bevatten:
* Naam, adres en vestigingsplaats van uw bureau;
* Internetadres van de website van uw bureau;
* Uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;
* Naam, functie en telefoonnummer contactpersoon;
* Uw ervaring met soortgelijke projecten in de laatste drie jaren.

Uw ervaring wordt beoordeeld op:

* Ervaring met werken voor de overheid;

* Ervaring met (strategische) communicatie voor bestuurlijke processen;

* Ervaring met het inzetten van nieuwe (sociale) media;
* Ervaring met projectcommunicatie.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd krijgen.

Sluitingsdatum aanmelding selectie: dinsdag 6 juli 2010, 12.00 uur.