Gemeente Brummen


Laatste besluiten gemeenteraad voor zomerreces

(Oorspronkelijke publicatie datum: 24-06-2010)

Afgelopen dinsdagavond 22 juni vond de laatste besluitvormende raadsvergadering voor de zomervakantie plaats. Van de achttien geplande agendapunten ging de meeste discussietijd naar de voorstellen over het bestuursakkoord 2010-2014 en de continuering van de VROM-startersleningen. Het onderwerp van de hangjongeren bij de Bernstein in Eerbdek werd nog aan de agenda toegevoegd.

Cameratoezicht
De gemeenteraad nam dinsdagavond unamiem een motie aan over de problematiek van hangjongeren. De raad riep burgemeester Joosten op zich sterk te maken om ook gemeentelijk cameratoezicht bij de Bernstein in te zetten. Met deze motie in de hand gaat burgemeester Joosten zich nu opnieuw bij het Openbaar Miniserie hard maken voor cameratoezicht. Wethouder Frans Bruning liet weten aandacht voor dit onderwerp te hebben. "We nemen het probleem serieus, helemaal oplossen kan niet, maar we proberen het te beheersen", aldus wethouder Bruning.

Starterslening
Er waren nog diverse andere besluiten die werden genomen. Zo zijn de jaarstukken 2009 vastgesteld en besloot de gemeenteraad tot een aanpassing van de Verordening VROM-startersleningen. Overigens heeft het ministerie van VROM de (landelijke) regeling en financiering in mei beëindigd, waardoor het vooralsnog in onze gemeente niet mogelijk is nu een starterslening aan te vragen. Zodra het rijk terugkomt op dit besluit, kan de gemeente Brummen door de aanpassing van de verordening en het gereserveerde budget direct inspelen op deze stimuleringsmaatregel.

Andere besluiten
Door de gemeenteraad is het initiatiefvoorstel van de IPV- en VVD-fractie om het bestuursakkoord voor de periode 2010-2014 vast te stellen met een meerderheid aangenomen en werd de jaarrekening van Stichting Archipel aangenomen. Ook werden de volgende onderwerpen conform voorstel besloten: de lokale politieprioriteiten voor 2011, de erfgoedverordening en begrotingen voor het komende jaar van de Regio Stedendriehoek, GGG Gelre-IJssel en Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Verder werden de grondexploitaties Lombok en Elzenbos en het bestemmingsplan Voorsterweg 81 vastgesteld. De legesverordening 2010 is aangepast in verband met wetgeving en er is ook een wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010 vastgesteld.

Hier kunt u de volledige besluitenlijst van de vergadering nalezen.