Rijksdienst Cultureel Erfgoed


Landelijk team voor herbestemming opgericht

Persbericht | 24 jun 2010 - 10:07

Leegstaande gebouwen in Nederland, het worden er steeds meer. 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte staat leeg. Dagelijks verliest één boerderij zijn functie, wekelijks twee kerken en per maand komt één klooster leeg te staan. De wenselijkheid tot herbestemmen wordt dan ook steeds groter. Immers, herbestemming biedt veel kansen voor het onderbrengen van woningen, bedrijvigheid, zorgfuncties en culturele functies. Herbestemmen zorgt voor economische impulsen en een mooi en compact Nederland. Vandaar dat ook de Rijksbouwmeester en het college van Rijksadviseurs herbestemming bepleit.

Daarom is een landelijk team voor herbestemming opgericht. Dit zogenoemde H-team zal op donderdag 24 juni worden geïnstalleerd tijdens het Nationaal Congres Leegstand & Herbestemming in Amersfoort. Het team bestaat uit een zevental prominenten uit de wereld van de herbestemming. Duco Stadig, oud-wethouder van de gemeente Amsterdam, zal het H-team voorzitten. De Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed, Wim Eggenkamp, verricht de installatie.

De oprichting van het H-team is een actie vanuit het Nationaal Programma Herbestemming dat door het Rijk is opgezet vanuit de modernisering monumentenzorg en het architectuurbeleid. Als kenniscentrum ondersteunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dit programma middelen en menskracht.

De overige leden van het H-team zijn Jean Baptiste Benraad, Arno Boon, Helen van Duin, Wessel de Jonge, Marinke Steenhuis en Rudy Stroink. Het team zal de komende jaren met regelmaat van zich laten horen. Vanuit de praktijk zal men analyseren welke problemen er zijn met herbestemming en deze agenderen. Het team heeft een vinger aan de pols van het herbestemmingsvraagstuk in Nederland en vraagt publiekelijk aandacht voor het onderwerp. Tevens zoekt het H-team aansluiting bij andere maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid en demografische ontwikkeling zoals krimp.

Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed Wim Eggenkamp: `Herbestemming is ook een culturele opgave, zeker waar het gebouwen en terreinen betreft die een belangrijke cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Of gebouwen die de status van gemeentelijk of rijksmonument hebben of onderdeel zijn van een beschermd gezicht. Dat vraagt om extra maatwerk waarbij heden en verleden op een goede manier verbonden worden. Dus niet snel nieuwe functies zoeken en deze in een oud gebouw `proppen', maar gewetensvol, met aandacht voor bestaande kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. Dan nutten we herbestemming optimaal uit en leveren we bovendien een bijdrage aan een mooier Nederland.'