Aantal leerbedrijven blijft groeien

24/06/2010 10:07

Colo, Samenwerkende Kenniscentra voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven

EMBARGO TOT 24 JUNI 2010 14.00 UUR

Spreiding stages beter regelen

Sinds de start van het actieplan jeugdwerkloosheid in mei 2009 kregen 37.000 nieuwe leerbedrijven voor 55.000 leerplaatsen voor mbo'ers een erkenning. In diezelfde periode zijn 14.000 bedrijven met 25.000 leerplaatsen als leerbedrijf verloren gegaan. Het totaal aantal leerbedrijven is daarmee gegroeid tot 213.000.

De ongelijke spreiding van stages over het jaar veroorzaakt knelpunten. In de maanden februari en september is het dringen op de stagemarkt terwijl in de zomermaanden de vraag naar stageplaatsen mager is.

Dit blijkt uit de Colo Barometer van de stageplaatsen en leerbanen van juni 2010.

Meldpunt stagetekorten

De afgelopen drie maanden is het tekort aan leerbanen verder licht gekrompen naar 11.000 plaatsen. De grootste terugval lijkt nu achter de rug.

Bij het meldpunt stagetekorten van Colo kwamen de laatste drie maanden geen meldingen binnen van structurele tekorten. De kenniscentra losten alle meldingen binnen twee weken op.

De scholen zoeken zelf ook oplossingen, zoals het opschuiven van de stages naar periodes waar meer mogelijkheden zijn bij bedrijven.

Ongelijke spreiding stages

Een betere spreiding van stages over het jaar levert meer beschikbare stageplaatsen op. De zomervakantie kan als stageperiode beter benut worden. Dan is de kans het grootst dat een mbo'er aan de slag kan op een leerplaats.

Beweging op de leerbanenmarkt

Motieven voor bedrijven om leerbedrijf te worden zijn bijna altijd de toekomstige zorg voor de personeelsvoorziening. Met de groeiende vergrijzing en de afnemende beschikbaarheid van nieuwe instroom willen veel bedrijven hun nieuwe personeel zelf opleiden en langs die weg aan zich binden. Ondanks de crisis en de matige beschikbaarheid van werk in een aantal sectoren hebben ook de bestaande leerbedrijven hun leerplaatsen redelijk in stand kunnen houden.

Faillissement of het stopzetten van hun erkenning zijn de oorzaken voor het verlies van de 14.000 bedrijven als leerbedrijf.

Sinds de start van de gezamenlijke website van de kenniscentra www.stagemarkt.nl vier jaar geleden heeft het aantal leerbedrijven een constante groei te zien gegeven. In 2006 stond de teller op 170.000.

Bouw en de automobielsector

Alleen de bouw en de automobielsector kregen te kampen met een forse krimp aan leerplaatsen. Deze branches hebben met behulp van hun bedrijfstakfondsen de bedrijven steun kunnen geven bij het behoud van plaatsen.

http://www.colo.nl