Gemeente Hilversum

Verkeerskundig medewerker Marko Ivkovic:

publicatiedatum: woensdag 23 juni 2010

"Cijfers verkeerstellingen alleen niet genoeg"

"Meten is weten, dat klopt niet. Weten is juist niet alleen meten!". Verkeerskundig medewerker Marko Ivkovic (54) is verantwoordelijk voor onder meer de verkeerstellingen in Hilversum. "Pure cijfers, zeggen niet genoeg". "Kijk", zegt hij, terwijl hij tabellen toont. "Deze laten cijfers zien van ongevallen en hoge snelheden van motorvoertuigen, maar ze zeggen op zich nog weinig. Alles dat invloed kan hebben, zoals de weginrichting, de verkeersintensiteiten en de weersomstandigheden kunnen ook een rol spelen. Pas als je alles goed hebt geanalyseerd kan je er conclusies aan verbinden.".
En die conclusies zijn belangrijk omdat Marko's werkzaamheden moeten leiden tot de verbetering van de verkeersveiligheid in Hilversum.

Als HBO'er verkeerskunde analyseerde hij dertien jaar in voormalig Joegoslavië verkeersongevallen. Totdat de oorlog uitbrak in Bosnië. Marko vluchtte met zijn gezin naar Nederland waar hij aan de slag ging als vrachtwagenchauffeur. "Voor die baan hoefde ik de taal niet goed te kennen". Marko leerde ondertussen onze taal en gaf zijn ogen goed de kost vanuit zijn vrachtwagen. Nadat hij zijn baan kwijtraakte, kwam hij in 2002 via uitzendbureau Start bij de gemeente Hilversum terecht.

Kastjes
Voor de verkeerstellingen maakt de gemeente gebruik van bijvoorbeeld kastjes, die verbonden zijn met slangen over het wegdek. De gemeente heeft zestig vaste telpunten met lussen in het wegdek langs de buiten- en binnenring en de radialen. Er zijn ook incidentele telpunten. Dat zijn er gemiddeld zo'n honderd per jaar. Marko: "Die zijn meestal het gevolg van klachten van burgers. Verder zetten we ook soms een radarinstallatie in en houden we visuele tellingen. Meestal bij kruispunten. Bijvoorbeeld om vast te stellen waar automobilisten, fietsers en voetgangers heen gaan".

De apparaten tellen onder meer het aantal voertuigen per rijrichtingen, meten de snelheid - zonder gevolgen voor hardrijders, omdat er geen kentekens worden geregistreerd - en de lengte van voertuigen. Marko: "We meten bijvoorbeeld hoeveel motorvoertuigen Hilversum binnenkomen. Dat blijkt de laatste jaren vrij constant; per werkdag zo'n 85.000 voertuigen. Je kan hieruit niet concluderen dat de reconstructies aan het wegennet wel of niet geholpen hebben. Daar is grondiger onderzoek voor nodig. Vergelijken met een andere gemeente? Dat kan, maar een andere gemeente heeft geen MediaPark".

Evaluatie-meting
Marko Ivkovic komt met zijn apparatuur in actie als collega's bijvoorbeeld een buurt willen inrichten als 30 km-gebied. "Met een 0-meting kunnen we dan vaststellen waar snelheidsbeperkende maatregelen, zoals drempels, nodig zijn. Na de herinrichting doen we dan een evaluatie-meting. Op basis daarvan kan dan wel of niet besloten worden tot aanvullende maatregelen".

IBP
Het feit dat het Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP) de laatste fase in is gegaan, betekent niet dat Marko de komende jaren minder verkeerstellingen moet doen. "Dan zijn er weer tellingen nodig om de effecten van het IBP te evalueren. Er komen altijd nieuwe projecten waarvoor verkeerstellingen nodig zijn. Een gemeente moet vooruitkijken. Wat gebeurt er met het verkeer in de toekomst en, later, kloppen die prognoses? Om die vragen te beantwoorden, blijven er tellingen nodig".

Klachten van burgers kunnen ook leiden tot nieuwe metingen. "Via onze Vliegende Brigade komen er dan meldingen binnen dat er ergens te hard of tegen de rijrichting wordt ingereden of dat er teveel auto's door de straat komen of dat een straat wordt gebruikt als sluiproute. Vervolgens wordt de situatie onderzocht en geanalyseerd. Op basis van mijn onderzoek kunnen er dan eventuele voorstellen worden gedaan voor de aanleg van drempels, wegversmallingen enzovoort".

Analyseren
Uit het relaas van Marko komen voortdurend de vragen terug die hij zichzelf stelt: "Waarom? Waarheen? Het doel van de beweging? Welk soort van weggebruikers? Tijdstip? enzovoort. Naast de cijfers moet je antwoorden op die vragen hebben voordat er voorstellen kunnen worden gedaan".

"Ons doel is de verkeersveiligheid. Het moet maximaal veilig zijn op onze wegen. Daarvoor moeten we ook gegevens over de onveiligheid hebben. Daarom analyseren we ook verkeersongevallen".

Marko Ivkovic heeft door zijn werk Hilversum snel leren kennen. "Ik vind mijn werk fantastisch. Ik ben tevreden dat ik in mijn vakgebied kan opereren.Ik doe nog steeds veel ervaring op en daarbij krijg ik alle hulp van mijn collega's. Hilversum is een prima stad, ligt centraal in de randstad, dichtbij grote steden, maar het is er niet zo druk als in die grote steden. Voor mij is dit een prima regio".

Heeft u klachten of meldingen over het verkeer in Hilversum, dan kunt u terecht bij het Service Meldpunt; tel: 629 23 45.