Gemeente Haren

Stationsplein/Rummerinkhof

Parkeerverbod

24/06/2010

De Nieuwe Stationsweg via het Stationsplein naar de Rummerinkhof is een vooral door scholieren veelgebruikte fietsroute. Deze fietsers hebben veel hinder van geparkeerde auto's in de bocht van het Stationsplein met de Rummerinkhof ter hoogte van het pand van de Grontmij. Om het uitzicht en daardoor de verkeersveiligheid van de fietsers te bevorderen, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren besloten om op genoemd gedeelte, aan de zijde van het pand van de Grontmij, een parkeerverbod in te stellen.

Bezwaar

Het verkeersbesluit ligt vanaf 24 juni ter inzage bij de balie van Publiekszaken. Als u tegen dit besluit bezwaar heeft, kunt u binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Haren, Postbus 21, 9750 AA Haren.