Gemeente Boxmeer


Bestemmingsplannen

Ontwikkeling Torenzight te Sambeek

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat Van der Horst vastgoedontwikkeling voornemens is om aan het Pastoor de Vochtplein te Sambeek het complex "Torenzight" te ontwikkelen. Hiervoor zal binnenkort een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd worden.

Het plan omvat onder andere veertien appartementen met op de begane grond winkelruimte(n). Het plan is globaal gelegen op de kop van het Pastoor de Vochtplein, daar waar momenteel het pand van de Rabobank staat.