Gemeente Sneek


restauratie martinikerk

Sneker college inspecteert restauratie Martinikerk

Het Sneker college van B en W bezocht vandaag de restauratiewerkzaamheden aan de Martinikerk. De toren, de zogenaamde lantaarn, van de Martinikerk is eigendom van de gemeente en krijgt een grote onderhoudsbeurt. Vanaf de steigers op 36 meter hoogte werd de lantaarn van dichtbij geïnspecteerd door burgemeester Hayo Apotheker en de wethouders Jan Bargboer, Andries Ekhart en Hans van den Broek.

De gemeente financiert de restauratiekosten van de toren, het uurwerk en het carillon.

Bij de lantaarn van de kerk werden nog wat verborgen gebreken geconstateerd. Naast aantasting door houtrot zijn er ook een klein aantal bonte knaagkevers aangetroffen. De open lantarens zijn erg onderhoudsgevoelig. Het onderhoud is zeer specialistisch werk. Veel aangetast hout is vervangen en koper en loodwerk zijn hersteld. De wijzerplaten en het uurwerk krijgen een onderhoudsbeurt en het carillon krijgt nieuwe touwen.

De restauratie van de kerk zelf betreft hoofdzakelijk de goten en de daken. De door houtrot aangetaste delen van de constructie en de zinken bekleding van de noord- en zuid timpaan zijn vervangen. Op de noordtimpaan kwam bij hevige regelval veel water in de constructie terecht. Dit euvel is nu verholpen. In de loden afvoeren zijn bij de vorige restauratie pvc pijpen aangebracht. Doordat tussen het lood en het pvc water blijft staan is het lood op veel plaatsen stuk gevroren. Het pvc is verwijderd. Na een volledige schilderbeurt is de kerk nu bijna gereed.

De restauratie van de Martinikerk is begroot op EUR280.000. Door het rijk is EUR152.769 subsidie toegezegd. De provincie en gemeente geven elk ruim EUR32.000 voor de werkzaamheden aan de kerk. De kerkelijke gemeente draagt zelf 10% bij en de rest wordt via fondsen gefinancierd.

De restauratie wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Koster uit Sneek. Het Schilderwerk door Vriesia Schilders uit Sneek voor de kerk en Sluyter schilderwerken uit Sneek voor de toren. Het lood, zink, koper en leiwerk wordt uitgevoerd door Leidekkerbedrijf Maurix uit Tjerkwerd.

De directievoering is in handen van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland