Kinderopvangondernemers gaan niet primair voor winst

24/06/2010 11:37

Stichting Waarborgfonds Kinderopvang

Ruim tachtig procent van de kinderopvangondernemers houdt zich bezig met duurzaam, ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen: ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen financieel-economisch resultaat, sociale belangen en het milieu. Dit blijkt uit panelonderzoek van het Waarborgfonds Kinderopvang van mei 2010, uitgevoerd door TNS NIPO. De resultaten zijn in de NUL12 van juni te lezen in het artikel Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt? Ze zijn ook te downloaden via waarborgfondskinderopvang.nl

Energie, personeel en luierrecycling

Aandacht voor energieverbruik/groene energie (27%) vormt de belangrijkste invulling van duurzaam ondernemerschap in de kinderopvang. Daarna volgen het voeren van een goed/sociaal personeelsbeleid (23%), duurzaam/biologisch materiaalgebruik (22%) en afvalscheiding/luierrecycling (22%). 12% van de ondernemers ziet ook het bewaken van de financiële positie van de organisatie en het behalen van voldoende financieel resultaat ook als duurzaam ondernemen.

Toekomst

Ruim driekwart van de ondernemers rekent voor de komende kabinetsperiode op minder overheidsuitgaven voor kinderopvang; 87% gaat uit van een verhoging van de ouderbijdrage. De groeiverwachtingen zijn behoorlijk divers. Een vijfde ziet de toekomst positief en een vergelijkbaar deel rekent op groei. Volgens 17% ligt groeibeperking of zelfs krimp in het verschiet. 27% van het panel verwacht in ieder geval meer samenwerking of samenvoeging met het basisonderwijs.

Panelonderzoek

Het Waarborgfonds is voor het ondernemerspanel begin 2010 de samenwerking aangegaan met TNS NIPO. 260 panelleden - voornamelijk directies en besturen van kinderopvangorganisaties - hebben de overstap naar TNS meegemaakt. 145 panelleden hebben aan het meionderzoek meegedaan.

http://www.nul12.nl/