Gemeente Abcoude


BenW Mandaatbesluitenlijst Openbaar 15-6-2010


GEMEENTE ABCOUDE

donderdag 10 juni 2010 Pagina 1 van 3

BenW agenda 15-6-2010 Openbaar Ja GEMEENTE ABCOUDE

Portefeuille: de Roode Onderwerp 2296 Treffen tijdelijke verkeersmaatregel: het afslsuiten van de Meerweg, t.h.v. nummer 13, op 25 juni tussn 8.00 en 18.00 uur. Beslispunten Akkoord te gaan met het afsluiten van de Meerweg, t.h.v. nummer 13, voor alle verkeer op 25 juni 2010 tussen 8.00 en 18.00 uur. Mandaat Datum Mandaat 8-6-2010 Conform Toelichting Portefeuille: Kok Onderwerp 2299 Kapvergunningaanvraag 1 ceder en 4 berken. Beslispunten Op 23 april en 6 mei 2010 is een verzoek om vergunning binnengekomen voor het kappen van 1 ceder en 4 berken aan Ds. Bleekerhof 5 te Abcoude. De bomen moeten wijken i.v.m. herinrichting tuin en worden te groot voor de standplaats. De gemeentelijke bomendeskundige heeft positief geadviseerd. Er zijn geen weigeringsgronden (art. 4:11.3 APV) waardoor de kapvergunning kan worden verleend. Na publicatie in de VAR van 20 mei 2010 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Geadviseerd wordt de kapvergunning te verlenen. Mandaat Datum Mandaat 8-6-2010 Conform Toelichting Onderwerp 2298 Kapvergunningaanvraag 1 den. Beslispunten Op 3 mei 2010 is een verzoek om vergunning binnengekomen voor het kappen van 1 den aan Leo Dongelmansstraat 5 te Abcoude. De boom verkeert in slechte staat, staat in de weg en verliest veel naalden. De gemeentelijke bomendeskundige heeft positief geadviseerd. Er zijn geen weigeringsgronden (art. 4:11.3 APV) waardoor de kapvergunning kan worden verleend. Na publicatie in de VAR van 20 mei 2010 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Geadviseerd wordt de kapvergunning te verlenen. Mandaat Datum Mandaat 8-6-2010 Conform Toelichting Onderwerp 2297 Vergunningsaanvraag Joulz voor het maken nieuwe E aansluiting voor Rijksstraatweg 113A te Baambrugge. Beslispunten Onder in vergunning aangegeven voorwaarden toestemming verlenen. Mandaat Datum Mandaat 8-6-2010 Conform Toelichting donderdag 10 juni 2010 Pagina 2 van 3

BenW agenda 15-6-2010 Openbaar Ja GEMEENTE ABCOUDE Onderwerp 2295 Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Starnheim 13, Abcoude. Beslispunten Bouwvergunning verlenen. Mandaat Datum Mandaat 8-6-2010 Conform Toelichting Onderwerp 2294 Aanvraag reguliere bouwvergunning plaatsen van een opbouw op een bestaande aanbouw, Bergvliet 15, Abcoude. Beslispunten Bouwvergunning verlenen. Mandaat Datum Mandaat 8-6-2010 Conform Toelichting Onderwerp 2293 Aanvraag reguliere bouwvergunning veranderen van de gevel van een gebouw t.b.v. uitbreiding kinderdagverblijf, Holendrecht 29, Abcoude. Beslispunten Bouwvergunning verlenen. Mandaat Datum Mandaat 7-6-2010 Conform Toelichting Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 15 juni 2010 De secretaris, de burgemeester,

donderdag 10 juni 2010 Pagina 3 van 3