Stichting Biologica


Dierenwelzijn in biologische veehouderij: in beweging!

Deze week is het rapport `Update welzijnsprestaties biologische veehouderij' verschenen. Dit is een publicatie van het Livestock Research van Wageningen UR (Marko Ruis, Ina Pinxterhuis en Maarten Vrolijk, maart 2010).

Clemens Oude Groeniger, kennismanager dierenwelzijn bij Biologica, en André Brouwer, campagneleider bij de TaskForce Marktontwikkeling Biologische Landbouw, willen hierbij graag reageren op de inhoud van het rapport.

Dierenwelzijn en natuurlijk diergedrag zijn uitgangspunten van de biologische landbouw. Voor de sector reden om de welzijnsprestaties voortdurend te monitoren en te streven naar continue verbeteringen. Soms leiden die verbeteropties tot dilemma's, waarbij de ene verbetering ten koste gaat van iets anders dat in de biologische landbouw wordt gewaardeerd.
In 2007 is door onderzoekers van WUR geconstateerd dat dierenwelzijn bij biologisch goed geregeld is. Er zijn ook verbeterpunten voorgesteld. Sommige betrekkelijk eenvoudig in te voeren, sommige van het type 'dilemma's' als hiervoor omschreven. In 2010 blijkt bij een tussenmeting dat er veel nieuwe kennis is ontwikkeld, dat de toepassing in de praktijk op een aantal punten sneller moet, en dat er op een aantal onderwerpen weinig vooruitgang is geboekt. Biologica onderschrijft de bevindingen van de onderzoekers maar waarschuwt voor te veel optimisme. De onderwerpen die de onderzoekers aanstippen zijn reeds lang bekende onderwerpen, die door de sector zelf zijn aangedragen, maar waarvoor oplossingen niet makkelijk voorhanden zijn.

Biologica is bekend met de resultaten van deze update over welzijnsprestaties biologische veehouderij. In 2007 is door dezelfde onderzoekers een inventarisatie gemaakt van aantoonbare betere dierenwelzijnsprestaties (zie rapport `Verantwoorde en communiceerbare argumenten bij biologische producten: dierenwelzijn' van Ruis en Pinxterhuis, maart 2007). Daaruit bleek dat dierenwelzijn goed uit de bus komt.

In 2007 zijn ook verbeterpunten geconstateerd. Verbeterpunten die vrij makkelijk ingevoerd kunnen worden (modderpoelen aanleggen, strooigraan strooien, schuurmogelijkheden aanbrengen) en verbeterpunten die lastiger zijn (zoals terugdringen van uierontsteking bij koeien en het terugdringen van biggensterfte). De verbeterpunten die makkelijk zijn in te voeren moeten sneller en bij meer ondernemers toegepast worden, daarin mag meer actie verwacht worden. Maar een flink deel van de verbeterpunten zijn niet eenvoudig en niet snel op te lossen. Niet binnen een paar jaar.

Dat komt omdat deze verbeterpunten samenhangen met datgene wat in biologisch juist uitgangspunt is en gewaardeerd wordt door consumenten. In de biologische landbouw willen we bijvoorbeeld niet meer medicijnen gebruiken dan nodig is, dat dieren langer kunnen leven en dat ze zacht kunnen liggen op een bed van stro. Laten dat nu juist factoren zijn die het risico op uierontsteking vergroten. Het vergt tijd om dit op te lossen, omdat verschillende factoren hierbij een rol spelen. Er moeten werkzame alternatieven voor antibiotica ontwikkeld worden, er moeten andere stallen ontwikkeld worden waar koeien gezond en prettig ouder kunnen worden en er moeten koeien gefokt worden die zoveel mogelijk voedingsstoffen uit ruwvoer kunnen halen.

Voor deze ingewikkelde verbeterpunten is het nodig om een goede aanpak te bedenken en onderzoek te doen. Via Bioconnect -het kennisnetwerk voor de biologische sector- hebben biologische ondernemers zelf de verbeterpunten verder laten onderzoeken en uitwerken. Het huidige rapport refereert dan ook naar deze onderzoeken. De biologische ondernemers laten daarmee zien dat ze transparant zijn in wat nog verbeterd kan worden en continue streven naar een nog beter dierenwelzijn, ook in de biologische landbouw.

In het overzicht onder aan deze pagina (PDF-bestand) laten we zien hoe de biologische veehouderij er in 2007 voor stond, wat er sindsdien aan kennis is ontwikkeld en waar de sector nu staat. De biologische sector wil zich blijven ontwikkelen en verbeteren: we zijn continu in beweging (net als de biologisch kippen, koeien en varkens trouwens). Bijlage Grootte Bioconnect_dierenwelzijnsprestaties_2010.pdf 39.39 KB »

Zie het origineel