Bond tegen het Vloeken

24 06 10 - Bond organiseert persconferentie over verbod op smalende godslastering
VEENENDAAL / DEN HAAG De Bond tegen het vloeken presenteert morgenochtend (vrijdag 25 juni) in Nieuwspoort tijdens een persconferentie een boek dat gaat over het verbod op smalende godslastering.

Vorig jaar hebben o.a. de Kamerleden Van der Ham (D66) en De Wit (SP) een initiatiefwetvoorstel ingediend om artikel 147 uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.Het Onderzoek- en Publicatiefonds van de Bond tegen het vloeken heeft deze ontwikkeling gevolgd en als reactie daarop een boek uitgebracht, getiteld Smalende godslastering verboden? van mr. Harmen van der Wilt.

In het boekje betoogt de auteur dat

artikel 147 WvSr van toegevoegde waarde is binnen het spectrum van uitingsdelicten, ondanks het feit dat de bepaling al geruime tijd niet meer wordt toegepast. Het artikel dient () als morele ankerplaats behouden te blijven.

Gezien de politieke actualiteit en het recente advies van de Raad van State heeft het bestuur van het Onderzoek- en Publicatiefonds besloten de presentatie / persconferentie nog deze week te laten plaatsvinden, te weten
vrijdag 25 juni 2010· 10.00 uur 11.00 uur
Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag)

Na een korte inleiding zal de auteur, mr. Harmen van der Wilt (werkzaam als advocaat) een toelichting geven op zijn boek. De Bond tegen het vloeken zal de bijeenkomst aangrijpen een laatste appel doen om het wetsartikel in het wetboek te behouden. Aansluitend is er voor u gelegenheid vragen te stellen en de auteur of directie van de Bond tegen het vloeken te interviewen.

Belangstellenden zijn welkom.

Contactgegevens
Bond tegen het vloeken
Postbus 362
3900 AJ Veenendaal

Telefoon: 0318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

ANBI