Gemeente Dirksland


Â

âWelke service garandeert de gemeente Dirksland u?â

Â

Â

Â

Als medewerkers van de gemeente Dirksland doen wij ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. Zorgvuldig, professioneel en efficiënt. Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.Â
Â
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen voor telefoon, balie, post en e-mail en voor onze producten en diensten. Wij doen er alles aan om ons aan die servicenormen te houden. En u mag ons erop aanspreken.Â

Â

De gemeente Dirksland vindt optimale en herkenbare dienstverlening van groot belang. Servicenormen geven hierbij aan op welke minimale service u mag rekenen bij de gemeentelijke dienstverlening. Om u duidelijk te maken wat u van ons mag verwachten, is een kwaliteitshandvest opgesteld. Met dit kwaliteitshandvest garanderen wij u de kwaliteit van onze dienstverlening, voor de producten die in dit handvest zijn vermeld.

Â

De servicenormen die in dit kwaliteitshandvest zijn genoemd, gelden niet in geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de stroom of het computernetwerk. Het handvest gaat niet in op formaliteiten, prijzen of leges. Wilt u hierover meer informatie? Bezoek dan onze website www.dirksland.nl of neem telefonisch contact met ons op via 0187-608080.

Â

Op de gemeentelijke website kunt u ook zien welke producten en diensten wij aanbieden. Tevens wordt u op de website geïnformeerd over de procedure en wat u nodig heeft om bepaalde producten te kunnen aanvragen.

Â

Een aantal tips voor een snelle service:

* Het gemeentehuis is geopend vanaf 9.00 uur. Wij raden u aan zo vroeg mogelijk te komen, dan is het vaak rustig;
* Zorg dat u alle benodigde papieren meeneemt, dit bevordert een snelle dienstverlening en voorkomt onnodige wachtrijen aan de balie. Op onze website www.dirksland.nl kunt u nalezen wat u nodig heeft. U kunt ook telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers;

* Een aantal producten is digitaal te bestellen via ons âBurgerloketâ of âBedrijvenloketâ. U kunt deze producten betalen via DigiD en ontvangt ze op het adres waar u staat ingeschreven. Voor meer informatie over deze service kunt u terecht op onze website.

Â

Wij streven ernaar om ons handvest steeds uit te breiden met servicenormen voor meer soorten producten. Daarnaast passen wij onze servicenormen aan bij nieuwe inzichten en wetgeving. Daarbij nemen we uw op- of aanmerkingen ter harte. Indien het handvest is gewijzigd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de gemeentelijke website en regionale media.

Â

Heeft u verbetersuggesties voor onze dienstverlening, dan vernemen wij deze graag. U kunt een brief richten aan gemeente Dirksland, t.a.v. mevrouw M.A. van Heusden, postbus 10, 3247 ZG Dirksland, telefonisch contact opnemen (0187-608080) of per email uw suggestie(s) doorgeven (publieksbalie@dirksland.nl). Wilt u liever persoonlijk iemand spreken? Dan ontvangen wij u graag op het gemeentehuis, Voorstraat 15 te Dirksland.

Â