FNV KIEM

200 arbeidsplaatsen Thieme GrafiMedia Group op de schop

donderdag 24 juni 2010

Woendag 23 juni maakte de Thieme GrafiMedia Group, bestaande uit een dertigtal bedrijven actief in de grafisch, communicatie en uitgeefsector- bekend dat er bij de groep door herstructurering en verdere samenwerking tussen de bedrijven circa 200 van de in totaal 1100 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Ontslag voor deel medewerkers
Deze reductie volgt op de vermindering van activiteiten eerder dit jaar en zal plaatsvinden gedurende een periode van anderhalf jaar. Volgens Thieme vervalt iets meer dan de helft van de arbeidsplaatsen door tijdelijke contracten niet te verlengen en natuurlijk verloop. Voor de overige medewerkers zal ontslag worden aangevraagd. Thieme stelt dat voor hen een sociaal plan beschikbaar is. FNV KIEM spreekt dit echter tegen. De grootste vakbond in de grafische sector, stelt dat het eerder afgesproken sociaal beleidskader niet automatisch van toepassing is. Dit zal per reorganisatie worden bekeken.

Structurele oplossing nodig
FNV KIEM is al enige tijd in gesprek met Thieme en is nu in afwachting van een advies van de Centrale Ondernemingsraad over het voorgenomen besluit tot reorganisatie. Anne-Jan de Graaf, bestuurder FNV KIEM: "Ik vind dat de werknemers al lange tijd onder druk staan. Structureel moet er dan ook een oplossing komen voor de situatie. Maar we zullen die 200 werknemers zeker niet in de kou laten staan! Naast afspraken over de sociale consequenties, liggen er wellicht ook nog mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen die overgenomen kunnen worden. Deze zijn nu nog niet goed onderzocht, terwijl ik weet dat er wel interesse voor is".

Actieve bemiddeling
Daarnaast benadrukt de Graaf dat er betere afspraken gemaakt moeten worden voor het actief bemiddelen tussen werknemers en werkgevers. "Zo moet er voor de werknemers die nu hun baan kwijtraken, een concrete invulling gegeven worden aan de mogelijkheden die het mobiliteitscentrum C3 biedt. Dit is nu nog veel te summier. Wij pleiten voor een juiste begeleiding van werk naar werk, dat is wat deze mensen nu nodig hebben", aldus de Graaf.

Op 25 juni a.s. staat het volgende gesprek gepland met de directie van Thieme.